Återställning Fengersfors 2/10

Nu på Söndag 2/10 gör vi en översyn och återställnings dag på Fengersfors nätet innan vintern.
Vi samlas kl 9:00 vid Dansbanan. Krattor, spade och skottkärror är lämpliga redskap att ha med sig.
Vi grillar även lite korv när vi blivit trötta och hungriga.
* Markåterställning.
* Översyn
* Utsättning av markeringspinnar.
Föranmäl er gärna om ni kommer via email.

Driftstörning 2016-09-26

00:00
Vi har driftstörning i hela vårt nät, samtliga tjänster.
Problemet ligger utanför vårt nät och felsökning pågår.

08:30 Uppdatering
Efter ett oannonserat underhållsarbete hos en underleverantör till vår operatör Zitius har de haft problem med att få igång transmissionen igen. Vi följer löpande vad som händer och hoppas problemet strax är åtgärdat.

08:50 Uppdatering
Problemet är lokaliserat till ett par okontakterade fiber efter underhållsarbete. Åtgärd pågår.

10:30 Uppdatering
Vi ser ut att vara uppkopplade till omvärlden igen. Återkoppling på driftstörningen kommer att ske. Omstart på utrustning kan behövas.

11:30 Uppdatering
Vissa användare har fortfarande problem med åtkomst till främst internet. Felet ser inte ut att drabbat alla. Felsökning pågår.

16:30 Uppdatering
Problem skall vara åtgärdade, vi ber er återkomma om problem kvarstår.

Arbetsdag återställning

Denna söndag 19/6 kör vi arbetsdag. Från kl 8 och framåt eftermiddag, vi samlas vid Dansbanan knarrbysjön.

Arbete som ska göras är återställning av markytor. Ut med jord, dra bort rishögar och snygga till.

Fördel om ni kan medta spade, kratta och skottkärra.

Ansvarig för arbetsuppgift är Eric Kågeland, har ni frågor når ni han på 0767580578.

Då vi antar att vi kommer att ha manfall för denna arbetsdag så går utskicket ut till samtliga. Alltså är alla på frivillig basis hjärtligt välkomna att delta.

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber

Kallelse årsmöte

Inbjudan till årsmöte
Fröskog Fiber Ekonomisk Förening

Torsdagen den 2 juni, Klockan 19.00
Plats: Folkets Hus, Fengersfors

• Ärenden enligt stadgarna.

• Anslutning av Folkets hus Fengersfors.

• Servering av Not Quite Cafe.

Då förtäring erbjuds önskar vi att föranmälan görs till email
info at froskogfiber.se eller kontakta någon ur styrelsen.

För information kontakta
Gustav Dahlstrand
0730575794
Varmt välkomna!
Styrelsen, Fröskog Fiber

Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #10

Nu har vårt utbyggda nät i Fengersfors vart tänt i snart en månad. Driftstarten har utan större komplikationer gått bra. Vår tjänsteleverantör Telia hade en konfigurationsmiss av telefoni men det var snabbt åtgärdat när problemen uppdagades.

Styrelsen vill passa på att tacka alla inblandade parter såsom NSI, ÅKAB, SÅAB, Kommun, Zitius och Telia. Vi vill också tacka de markägare i bygden som upplåtit mark för oss att få ner vår fiber i. Inte att glömma är samtliga medlemmar i bygden som ställt upp med arbetsinsatser för att detta ska bli verklighet.

Det finns återstående arbetsinsatser kvar att utföra för er med timmar kvar. Såsom avsyning, återställning, handgrävning, utsättning av markeringsskyltar m,m. Vi kommer löpande annonsera om detta. Det kan hända att vi kan behöva hjälp framöver utöver dom arbetstimmar ni ställt upp med, vi hoppas då på fortsatt god uppslutning för att slutföra projektet.

Nätet i Fengersfors övergår nu i förvaltning av vår driftgrupp där vi ständigt jobbar med att förebygga driftstopp och när dom väl inträffar, påskynda arbetet för att vi ska vara igång igen. Dock ansvarar vi endast för det passiva nätet och dess delar, det största driftansvaret har vår operatör Zitius samt aktuell tjänsteleverantör.

Information om pågående driftproblem kan ni läsa på:
http://www.froskogfiber.se/category/drift/
http://www.zitius.com/driftinformation/

Vid upplevda driftstörningar som inte finns på våra statussidor skall ni alltid först vända er till er tjänsteleverantör i första hand.

Nedan ser ni bild från vår invigning av nätet. Läs PD artikel här: http://nwt.se/amal/2016/04/01/fengersfors-har-fatt-fiber

 

2351921

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Planerat driftarbete

Vår operatör har ett planerat arbete i Göteborg imorgon Tisdag 11/4. Detta påverkar vårt nät och samtliga tjänster.

Arbetet kommer utföras mellan tiderna 04:00 och 06:00. Kort avbrott kan förekomma under servicefönstret.

Hälsningar
Driftgrupp, Fröskog Fiber

Faktura utskick

Vi kommer i fortsättningen att skicka fakturan som PDF via e-post till er som vi har e-postadress till. Att tänka på är att även kolla skräpposten.

Återkommer så snart vi vet när det blir möjligt att ansluta sig till e-faktura istället. Att använda autogiro kommer tyvärr inte att bli aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Lotta Weidling
Kassör Fröskog Fiber EK

Uppdatering telefoniproblem

Problemen skall nu vara avhjälpta. Om Router hämtat hem sina uppdateringar så skall det nu gå att plugga telefon i router på telefonport 1 (grön).

Önskar man använda redan befintligt telefonnät i hushåll till flera telefoner så kan Telia skicka er sådan kabel. Ni ringer supporten på 90200 för detta.

Telia hade en konfigurationsmiss av router och detta skall nu vara uppdaterat. I vissa fall behövs en omstart av utrustning om det inte fungerar.

Uppstår det fortfarande problem så hör av er till oss via mail.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Telefoniproblem

Gäller er som ingår i byggnation Fengersfors och har Telia gruppanslutning.

Tyvärr verkar inte telefonitjänsten funka för någon via fibern inom Telia gruppanslutning.
(Om någon av er fått igång telefonitjänst ber vi er kontakta oss genast)

Vi är första föreningen som slipper använda oss av separat Telefoni-box och kopplar telefon via router istället. Så vi antar det är något inkörningsproblem för Telia / Zitius.

Felsökning startas imorgon och vi hoppas detta löser sig snarast och det bara handlar om någon inställning / mjukvara.

Vi ursäktar via Telias vägnar och gör det vi kan för att påskynda problemlösningen.

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber