2016-11-28 planerat driftunderhåll

Planerat avbrott Malmö, Karlstad, Göteborg, Trollhättan, Lidingö


- Servicefönster:
Startar: 2016-Nov-28 00:00 (Svensk tid)
Slutar: 2016-Nov-28 04:00 (Svensk tid)

Orsak: Uppgradering av hårdvara och mjukvara för att säkra/höja kvaliteten.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta planerade arbete orsakar er.

2016-11-09 12:30 Driftstörning

Vårt nät är tyvärr åter drabbat av driftstörning. Problemet ligger utanför vårt nät, vår operatör undersöker problemen.
Vi återkommer när vi vet mer.

16:00 Uppdatering
Driftstörning i centrala Göteborg som orsakar problemen hos oss. Undersökning fortgår och beräknad klartid är 17:00 om den inte skjuts framåt.
Vi uppmanar ändå samtliga att ringa sina tjänsteleverantörer (Gruppanslutning, Telia 90 200) och felanmäla.

19:00 Uppdatering
Tekniker felsöker ännu avbrott i Fiber på länk i Göteborg. 6000st abonnenter drabbade. Ny estimerad tid 22:00.

22:45 Uppdatering
Vi har nu igång våra tjänser igen. Vid fortsatt problem, starta om och ring er support på tjänsteleverantör.

Vi beklagar det inträffade och återkommer med information vad vi tar för åtgärder.

O Driftstörning 2016-10-12

Vår operatör har driftstörning på transmissionen.

Internetåtkomst är påverkad, TV verkar fungera.

Vi håller oss uppdaterade med vår operatör och hoppas de finner orsaken till störningen strax.

 

16:10 Uppdatering
Felsökning pågår fortfarande på transmission i Göteborg.

20:00 Uppdatering
Problem ligger hos underleverantör till vår operatör, källan till problemet är ännu tyvärr ej funnet. Vi ligger på för att problemet ska vara åtgärdat så snart som möjligt.

20:35
Underleverantör / operatör har funnit fiber som felar. Arbete pågår att åtgärda denna.

21:00

Senaste uppdateringen från operatör:

Undereleverantör kommer skicka ut fältservice för att byta optik på sin sida. 

Vi behöver lägga fram klartiden ytterligare då det dragit ut på tiden på grund av många inblandade aktörer, vi beklagar detta.

Ny etsimering till kl 22:30.

00:30 uppdatering 

Tyvärr fortsätter felet kvarstå inpå midnatt. Operatör fortsätter felsökning. Senast estimerad tid är satt till 03:00.
Styrelsen har tidigare framfört klagomål angående återkommande driftstopp som tyvärr stör upplevelsen av vår fiber. Vi har ett inplanerat möte med vår operatör om någon vecka. 
Vill understryka att problemen ligger utanför vårt nät. 

01:25 uppdatering

Får indikationer på att vi har nät igen, inväntar bekräftelse från Zitius. 

Faktureringsperiod

Ni som sett att ni fått faktura har kanske lagt märke till att vi endast har fakturerat för 2 månader denna period, Nov – Dec.

Detta beror på att vi önskar bokföringsmässigt komma i fas med vårt räkenskapsår. Nästa faktura kommer i början av December och är för perioden Jan – Mar, alltså kvartalsvis åter.

Vi utgör testkund åt vårt ekonomisystem till e-faktura för tillfället. Ni som redan anmält er skall strax erhålla dessa, ni har även fått dem per e-mail (samma faktura). Detta är en testperiod så vi önskar att ni är uppmärksamma på eventuella felaktigheter.

Vi vill uppmana så många som har möjlighet att anmäla er till e-faktura. Detta kan ni göra via er internetbank. Hittar ni inte hur man gör detta går det även bra att skicka oss personnummer samt vilken bank man har.

Vi uppmanar samtidigt alla att betala er faktura i tid. Har ni inte erhållit någon faktura per e-post / e-faktura eller vanlig postgång ber vi er att höra av er, samtliga bör fått faktura inom 1 vecka. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vara strängare på påminnelse avgifter.

Vi tittar fortfarande på möjligheten att få igång autogiro och hoppas detta skall finnas tillgängligt i början av nästa år.

Återställning Fengersfors 2/10

Nu på Söndag 2/10 gör vi en översyn och återställnings dag på Fengersfors nätet innan vintern.
Vi samlas kl 9:00 vid Dansbanan. Krattor, spade och skottkärror är lämpliga redskap att ha med sig.
Vi grillar även lite korv när vi blivit trötta och hungriga.
* Markåterställning.
* Översyn
* Utsättning av markeringspinnar.
Föranmäl er gärna om ni kommer via email.

Driftstörning 2016-09-26

00:00
Vi har driftstörning i hela vårt nät, samtliga tjänster.
Problemet ligger utanför vårt nät och felsökning pågår.

08:30 Uppdatering
Efter ett oannonserat underhållsarbete hos en underleverantör till vår operatör Zitius har de haft problem med att få igång transmissionen igen. Vi följer löpande vad som händer och hoppas problemet strax är åtgärdat.

08:50 Uppdatering
Problemet är lokaliserat till ett par okontakterade fiber efter underhållsarbete. Åtgärd pågår.

10:30 Uppdatering
Vi ser ut att vara uppkopplade till omvärlden igen. Återkoppling på driftstörningen kommer att ske. Omstart på utrustning kan behövas.

11:30 Uppdatering
Vissa användare har fortfarande problem med åtkomst till främst internet. Felet ser inte ut att drabbat alla. Felsökning pågår.

16:30 Uppdatering
Problem skall vara åtgärdade, vi ber er återkomma om problem kvarstår.

Arbetsdag återställning

Denna söndag 19/6 kör vi arbetsdag. Från kl 8 och framåt eftermiddag, vi samlas vid Dansbanan knarrbysjön.

Arbete som ska göras är återställning av markytor. Ut med jord, dra bort rishögar och snygga till.

Fördel om ni kan medta spade, kratta och skottkärra.

Ansvarig för arbetsuppgift är Eric Kågeland, har ni frågor når ni han på 0767580578.

Då vi antar att vi kommer att ha manfall för denna arbetsdag så går utskicket ut till samtliga. Alltså är alla på frivillig basis hjärtligt välkomna att delta.

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber

Kallelse årsmöte

Inbjudan till årsmöte
Fröskog Fiber Ekonomisk Förening

Torsdagen den 2 juni, Klockan 19.00
Plats: Folkets Hus, Fengersfors

• Ärenden enligt stadgarna.

• Anslutning av Folkets hus Fengersfors.

• Servering av Not Quite Cafe.

Då förtäring erbjuds önskar vi att föranmälan görs till email
info at froskogfiber.se eller kontakta någon ur styrelsen.

För information kontakta
Gustav Dahlstrand
0730575794
Varmt välkomna!
Styrelsen, Fröskog Fiber