Om föreningen

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening bildades 2012-06-18 i syfte att kunna erbjuda hushåll i Fröskog och Fengersfors anslutning till ett framtidssäkert bredband. Föreningens nät driftsattes efter en lyckad byggnation vårt landsbygdsområde 2015 med en start på ca 180 anslutningar. 2016 Tillkom efter en utbyggnad i Fengersfors tätort ca 140 anslutningar till.

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening
Bocklarud 603
662 95 Fengersfors
Organisationsnummer: 769625-0427
Bankgiro: 300-8968

För utlandsbetalning:
BIC / Swift: SWEDSESS
IBAN: SE71 8000 0823 4700 3568 3689

E-mail adress:

Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar hittar du här.