O Driftstörning 2016-10-12

Vår operatör har driftstörning på transmissionen.

Internetåtkomst är påverkad, TV verkar fungera.

Vi håller oss uppdaterade med vår operatör och hoppas de finner orsaken till störningen strax.

 

16:10 Uppdatering
Felsökning pågår fortfarande på transmission i Göteborg.

20:00 Uppdatering
Problem ligger hos underleverantör till vår operatör, källan till problemet är ännu tyvärr ej funnet. Vi ligger på för att problemet ska vara åtgärdat så snart som möjligt.

20:35
Underleverantör / operatör har funnit fiber som felar. Arbete pågår att åtgärda denna.

21:00

Senaste uppdateringen från operatör:

Undereleverantör kommer skicka ut fältservice för att byta optik på sin sida. 

Vi behöver lägga fram klartiden ytterligare då det dragit ut på tiden på grund av många inblandade aktörer, vi beklagar detta.

Ny etsimering till kl 22:30.

00:30 uppdatering 

Tyvärr fortsätter felet kvarstå inpå midnatt. Operatör fortsätter felsökning. Senast estimerad tid är satt till 03:00.
Styrelsen har tidigare framfört klagomål angående återkommande driftstopp som tyvärr stör upplevelsen av vår fiber. Vi har ett inplanerat möte med vår operatör om någon vecka. 
Vill understryka att problemen ligger utanför vårt nät. 

01:25 uppdatering

Får indikationer på att vi har nät igen, inväntar bekräftelse från Zitius. 

Faktureringsperiod

Ni som sett att ni fått faktura har kanske lagt märke till att vi endast har fakturerat för 2 månader denna period, Nov – Dec.

Detta beror på att vi önskar bokföringsmässigt komma i fas med vårt räkenskapsår. Nästa faktura kommer i början av December och är för perioden Jan – Mar, alltså kvartalsvis åter.

Vi utgör testkund åt vårt ekonomisystem till e-faktura för tillfället. Ni som redan anmält er skall strax erhålla dessa, ni har även fått dem per e-mail (samma faktura). Detta är en testperiod så vi önskar att ni är uppmärksamma på eventuella felaktigheter.

Vi vill uppmana så många som har möjlighet att anmäla er till e-faktura. Detta kan ni göra via er internetbank. Hittar ni inte hur man gör detta går det även bra att skicka oss personnummer samt vilken bank man har.

Vi uppmanar samtidigt alla att betala er faktura i tid. Har ni inte erhållit någon faktura per e-post / e-faktura eller vanlig postgång ber vi er att höra av er, samtliga bör fått faktura inom 1 vecka. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att vara strängare på påminnelse avgifter.

Vi tittar fortfarande på möjligheten att få igång autogiro och hoppas detta skall finnas tillgängligt i början av nästa år.

Återställning Fengersfors 2/10

Nu på Söndag 2/10 gör vi en översyn och återställnings dag på Fengersfors nätet innan vintern.
Vi samlas kl 9:00 vid Dansbanan. Krattor, spade och skottkärror är lämpliga redskap att ha med sig.
Vi grillar även lite korv när vi blivit trötta och hungriga.
* Markåterställning.
* Översyn
* Utsättning av markeringspinnar.
Föranmäl er gärna om ni kommer via email.

Driftstörning 2016-09-26

00:00
Vi har driftstörning i hela vårt nät, samtliga tjänster.
Problemet ligger utanför vårt nät och felsökning pågår.

08:30 Uppdatering
Efter ett oannonserat underhållsarbete hos en underleverantör till vår operatör Zitius har de haft problem med att få igång transmissionen igen. Vi följer löpande vad som händer och hoppas problemet strax är åtgärdat.

08:50 Uppdatering
Problemet är lokaliserat till ett par okontakterade fiber efter underhållsarbete. Åtgärd pågår.

10:30 Uppdatering
Vi ser ut att vara uppkopplade till omvärlden igen. Återkoppling på driftstörningen kommer att ske. Omstart på utrustning kan behövas.

11:30 Uppdatering
Vissa användare har fortfarande problem med åtkomst till främst internet. Felet ser inte ut att drabbat alla. Felsökning pågår.

16:30 Uppdatering
Problem skall vara åtgärdade, vi ber er återkomma om problem kvarstår.

Arbetsdag återställning

Denna söndag 19/6 kör vi arbetsdag. Från kl 8 och framåt eftermiddag, vi samlas vid Dansbanan knarrbysjön.

Arbete som ska göras är återställning av markytor. Ut med jord, dra bort rishögar och snygga till.

Fördel om ni kan medta spade, kratta och skottkärra.

Ansvarig för arbetsuppgift är Eric Kågeland, har ni frågor når ni han på 0767580578.

Då vi antar att vi kommer att ha manfall för denna arbetsdag så går utskicket ut till samtliga. Alltså är alla på frivillig basis hjärtligt välkomna att delta.

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber

Kallelse årsmöte

Inbjudan till årsmöte
Fröskog Fiber Ekonomisk Förening

Torsdagen den 2 juni, Klockan 19.00
Plats: Folkets Hus, Fengersfors

• Ärenden enligt stadgarna.

• Anslutning av Folkets hus Fengersfors.

• Servering av Not Quite Cafe.

Då förtäring erbjuds önskar vi att föranmälan görs till email
info at froskogfiber.se eller kontakta någon ur styrelsen.

För information kontakta
Gustav Dahlstrand
0730575794
Varmt välkomna!
Styrelsen, Fröskog Fiber

Nyhetsbrev Fiber i Fengersfors #10

Nu har vårt utbyggda nät i Fengersfors vart tänt i snart en månad. Driftstarten har utan större komplikationer gått bra. Vår tjänsteleverantör Telia hade en konfigurationsmiss av telefoni men det var snabbt åtgärdat när problemen uppdagades.

Styrelsen vill passa på att tacka alla inblandade parter såsom NSI, ÅKAB, SÅAB, Kommun, Zitius och Telia. Vi vill också tacka de markägare i bygden som upplåtit mark för oss att få ner vår fiber i. Inte att glömma är samtliga medlemmar i bygden som ställt upp med arbetsinsatser för att detta ska bli verklighet.

Det finns återstående arbetsinsatser kvar att utföra för er med timmar kvar. Såsom avsyning, återställning, handgrävning, utsättning av markeringsskyltar m,m. Vi kommer löpande annonsera om detta. Det kan hända att vi kan behöva hjälp framöver utöver dom arbetstimmar ni ställt upp med, vi hoppas då på fortsatt god uppslutning för att slutföra projektet.

Nätet i Fengersfors övergår nu i förvaltning av vår driftgrupp där vi ständigt jobbar med att förebygga driftstopp och när dom väl inträffar, påskynda arbetet för att vi ska vara igång igen. Dock ansvarar vi endast för det passiva nätet och dess delar, det största driftansvaret har vår operatör Zitius samt aktuell tjänsteleverantör.

Information om pågående driftproblem kan ni läsa på:
http://www.froskogfiber.se/category/drift/
http://www.zitius.com/driftinformation/

Vid upplevda driftstörningar som inte finns på våra statussidor skall ni alltid först vända er till er tjänsteleverantör i första hand.

Nedan ser ni bild från vår invigning av nätet. Läs PD artikel här: http://nwt.se/amal/2016/04/01/fengersfors-har-fatt-fiber

 

2351921

Hälsningar
Gustav Dahlstrand
Ordförande, Fröskog Fiber

Planerat driftarbete

Vår operatör har ett planerat arbete i Göteborg imorgon Tisdag 11/4. Detta påverkar vårt nät och samtliga tjänster.

Arbetet kommer utföras mellan tiderna 04:00 och 06:00. Kort avbrott kan förekomma under servicefönstret.

Hälsningar
Driftgrupp, Fröskog Fiber

Faktura utskick

Vi kommer i fortsättningen att skicka fakturan som PDF via e-post till er som vi har e-postadress till. Att tänka på är att även kolla skräpposten.

Återkommer så snart vi vet när det blir möjligt att ansluta sig till e-faktura istället. Att använda autogiro kommer tyvärr inte att bli aktuellt.

Med vänliga hälsningar
Lotta Weidling
Kassör Fröskog Fiber EK