Kallelse årsstämma 2022

Varmt välkomna till Årsstämma i Fröskog Fiber Ekonomisk förening!

Tisdagen den 28 Juni, Klockan 18.00. 

Plats: Fritidslokalerna, Fengersfors (tidigare Folkets Hus)

  • Ärenden enligt stadgarna. 
     
  • Fika. 

Motioner, skrivelser och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet via mail eller postgång.

Om ni inte kan delta men ändå vill rösta finns möjligheten att skicka representant med fullmakt. 

Önskas det möjlighet till digital närvaro, vänligen hör av er på e-mail till
Varmt välkomna! Hälsningar Styrelsen, Fröskog Fiber

Fröskog kopparstation läggs ned

2023-03-31 läggs nuvarande kopparnät i Fröskog, Fengersfors landsbygd ner.

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat

Vi öppnar åter för en nyanslutningskampanj för att tillgodose de hushåll som önskar koppla upp sig mot fiber en möjlighet innan man blir utan fast anslutning.

Kontakta föreningen via E-mail eller telefon för frågor. Ni är välkomna att göra en medlemsansökan om anslutning av fastighet till vårt Fibernät är önskat.

Kontaktinfo: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/

Bli medlem: https://www.froskogfiber.se/medlemskap/

Ändringar Telia Kollektivavtal

Föreningen arbetar för tillfället att ansluta 13 fastigheter i vårt nät. Detta medför att vi har vår årliga omfördelning av antalet fastigheter i vårt kollektiv avtal gentemot Telia.
Vi behöver ert svar på eventuella ändringar senast 10e April. Observera att ni inte behöver lämna något svar utifall ni inte önskar ändra något.

Har ni idag Telia kollektivanslutning och önskar fortsätta vara ansluten till detta avtal. Då behöver ni inte göra någonting, det rullar på löpande.

Har ni idag inte Telia kollektivanslutning men önskar ansluta er fastighet till detta avtal. Meddela då föreningen genom att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info, alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Ni ska få en bekräftelse på att vi noterat er önskan att gå med i avtalet.Ni kommer sedan få ytterligare instruktioner på hur ni aktiverar erat kollektiva avtal hos Telia. Avtalet beräknas träda i kraft under Maj månad.

Har ni idag Telia kollektivanslutning till er fastighet och önskar gå ur detta avtal.
Meddela då detta via att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info samt att ni önskar gå ur avtal. Alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Ni ska få en bekräftelse på att vi noterat er utgång ur avtalet.När er fastighet är ute ur avtalet blir ert Telia abonnemang ett ordinarie abonnemang med ordinarie pris. Ni får själva avsluta detta genom att kontakta Telia.Ni kan sedan välja annat utbud via Z-market: https://zmarket.se/
Driftavgift kommer fortsätta faktureras. Önskar ni koppla ner er fastighet från nätet måste ni kontakta föreningen angående detta.

Har ni idag vilande anslutning men önskar aktivera er anslutning och ansluta er till avtalet.
Meddela då detta via att maila info@froskogfiber.se med medlem och fastighets info samt att ni önskar aktivera er anslutning samt eventuellt ingå i kollektivt avtal. Alternativt kontakta någon ur styrelsen: https://www.froskogfiber.se/om-foreningen/styrelsen/
Er aktivering kan dröja, vänligen meddela detta önskemål genast för att förkorta aktiverings tid.
Ni behöver även meddela föreningen hur mycket som gjorts tidigare på er anslutning, om mediaomvandlare finns installerat m,m.

Vad innebär Telia Kollektivavtal via Fröskog Fiber? Via vårt avtal med Telia får vi ett tjänstepaket med ett pris betydligt lägre än ordinarie marknadspris. Fakturan betalas via Föreningen och läggs på er ordinarie driftavgiftsfaktura kvartalsvis (årsfaktura är även möjligt, meddela då detta).
I föreningens kollektivavtal ingår följande:

Till en kostnad av 299kr /månaden.
Utöver detta tillkommer en kollektivavtalsavgift på 20kr /månaden som går till föreningen.

Summa: 319kr /månaden

Önskar man lägga till extra TV-utbud beställer man detta via Telia och debiteras på enskild faktura från dem.Avtalet gentemot föreningen är löpande och vi har tillfälle att lägga till och ta bort fastigheter ur avtalet en gång om året, vilket meddelas av föreningen.

Övriga frågor angående kollektivavtalet besvaras genom svar av detta mail.

Anslutningar på G!

Så har det kommit till det mer praktiska att få in 13 ytterligare hushåll och en kommun installation i vårt nät. Dessa planeras bli färdiga under April månad.

I år firar vi även 10 år som förening!

2021-09-30 – Avbrott Fiber

2021-09-30 18:00 Avbrott fiber. Vi har en avgrävning av fiberstamm i Fengersfors samhälle.

—————————————————-

20:00 Avgrävning av fiberstamm på södra sidan av ”Affärsbacken”. 30 tal hushåll drabbade.

—————————————————-

2021-10-01 10:00

Arbete pågår. Skarv av slang klart. Blåsning av ny fiberstamm påbörjat. Återstår ett större arbete med fibersvetsning innan vi kan klarskriva ärendet.

Uppdaterad estimerad klartid kl 16:00. Med förbehåll att arbetet kan ta både längre och kortare tid beroende på om man stöter på problem eller ej.


15:00 uppdatering

Arbetet fortgår med fibersvetsning av 96 fiberstamm samt 12 fiberstamm. Ny estimerad klartid kl 17:00.

—————————————————————————-

2021-10-01 17:00

Svetsning tar längre tid än beräknat. Svets av första skåp av två är färdigt. Anslutningar kommer komma igång allt eftersom man svetsar i skåp nummer två. Omstart av utrustning kan behövas för funktion. Håll utkik på lampan ”FX” på mediaomvandlare. När den är grön har ni signal till er anslutning.
Ny estimerad tid: kl 20:00 förmodas sista anslutningen vara svetsad.

2021-10-01 22:00

Anslutningar verkar vara uppe och igång. Har någon fortfarande problem, starta om utrustning och testa åter. Vid fortsatt problem, kontakta föreningen via mail. Vi klarskriver ärendet och tackar de drabbade för ert tålamod.


Vi uppdaterar så fort vi får ny information.

Åtgärd kommer ske tidigt Fredag morgon.

Årsstämma 2021 möteslänk

Möteslänk till årsstämma Tisdagen 2021-06-22 kl 18:00 ska nu gått iväg på e-mail.

Saknar ni e-mail med länk. Vänligen kontakta någon ur styrelse.

Varmt välkomna!

Mötesform årsmöte 2021

Då aktuella rådande restriktioner begränsar oss till fler möjligheter så kommer årsmötet Tisdagen 22e Juni kl 18:00 att utföras helt online.

Vi kommer användas av Microsoft Teams för mötet och länk till mötet kommer skickas ut under helgen innan via e-mail. Har ni frågor inför detta, vänligen kontakta styrelsen.

HälsningarStyrelsen, Fröskog Fiber

Kallelse Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma 2021 i Fröskog Fiber Ekonomisk Förening.
Tisdagen den 22 Juni, Klockan 18.00
Plats: information om mötesplats kommer.

• Ärenden enligt stadgarna.
• Beslut om förändringar i stadgarna. (se information nedan)

På grund av rådande situation med pandemi och rekommendationer har styrelsen valt att skjuta på beslut om mötesplats. Vi kommer följa de eventuellt nya rekommendationer från FHM som gäller den 22e juni. Mötet kan bli utomhus, online eller inomhus, information om detta utlyses på hemsida och e mail senast en vecka inför mötet.

Vi behöver föranmälan för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt. Anmäl er via e mail till info at froskogfiber.se Skriv namn och vad många deltagare ni är som kommer, märk ämnesrad med ”Anmälan årsmöte 2021”. Ni kan även anmäla er till någon i styrelsen.

Vi kan behöva anpassa stadgarna för att kunna erhålla framtida bredbandsstöd från Post & Telestyrelsen. Styrelsen kommer se över frågan samt lägga ett eventuellt förslag på förändring till årsstämma.

Motioner, skrivelser och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan mötet via mail eller postgång. Om ni inte kan delta men ändå vill rösta finns möjligheten att skicka representant med fullmakt.

Varmt välkomna!
Hälsar styrelsen.

För ytterligare information och frågor kontakta Styrelsen.
Se även kontaktuppgifter till styrelsemedlemmar, revisorer, valberedning.
https://www.froskogfiber.se/om foreningen/styrelsen

PDF kallelse:  https://www.froskogfiber.se/wp-content/uploads/2021/05/Årsstämma-2021-Kallelse.pdf

Efteranslutning 2021

Fröskog Fiber´s bredbands nät har nu varit tänt sedan 2015. Vi har över 300 anslutningar i vår landsbygd och 250 medlemmar som också är delägare i vårt gemensamma fibernät.

Vi startade detta projekt 2012 och firar därmed 10 år som förening nästa år. Vi vill nu åter starta ett större byggprojekt med ytterligare anslutningar till vårt bredbandsnät. Er fastighet har nu möjlighet att ingå i en större efteranslutningskampanj. Ansluter vi fler fastigheter samtidigt har vi möjligheten att hålla kostnader för anslutningar nere.

Vad kan ni använda er framtida fiber till?

Snabbt bredband, videosamtal med släkt och vänner, TV utbud, Streama film, smarta hem, telefoni m,m. Se vårt utbud hos www.zmarket.se

Vad kostar ett internetabonnemang på fibern?

Endast internetanslutning, ca 250kr/mån.

Vårt kollektiva avtal med Telia, Bredband 100/100, TV paket Lagom och Telefoni, 299kr /mån.

Till detta tillkommer en driftavgift till föreningen på 80kr/mån.

Vad kostar en efteranslutning till Fröskog Fiber?

Har vi möjlighet att bli många nyanslutningar så är målet att det blir en och samma summa för samtliga anslutningar.

Alla nya medlemmar med tillkommande anslutning ska betala samma insats som tidigare medlemmar gjort, 18 000kr. Utöver detta tillkommer en anslutningsavgift för nyanslutningar. Vi kommer efter förprojektering presentera en anslutningsavgift för er fastighet.

Är ni intresserad av att veta mer eller anmäla ert intresse för nyanslutning? 

Surfa in på www.froskogfiber.se/medlemskap och välj att bli medlem. Ni betalar då en medlemsavgift 100kr samt första insats 100kr per fastighet. Ni blir då med i projektering av efteranslutningar och kommer bli kontaktade framöver. När vi startar byggprojektet så skriver vi anslutningsavtal med respektive fastighetsägare. Vi önskar få er anmälan innan 1 Maj.

Har ni frågor går det bra att skicka ett e-mail till

Önskar ni ringa någon med era frågor? Ni finner kontaktuppgifter till din närmsta styrelsemedlem här nedan.

Är ni inte intresserade av en fiberanslutning till er fastighet?

Då tackar vi för oss och önskar er en trevlig vår och sommar 2021 framöver.

Kontaktuppgifter Styrelsen

Gustav Dahlstrand Humletorp0532-23005073-0575794
Bengt-Åke Löfgren Bocklarud0532-23313070-5989810
Roy Andreasson Fröskog Hensbyn0532-23083070-2578293
Per-Arne Andreasson Fengersfors 072–5772918
Bengt Eriksson Fröskog0532-23000070-6977543
Matts deBourgh Långerud0532-22036070-6861726
Marie Brunnegård Tranerud Viken 070-3051021

2020-10-13 09:00 Planerat driftunderhåll

Vår kommunikations operatör utför ett större planerat driftunderhåll på Tisdag 13/10 kl. 9:00 – 12:00.

De ska byta intern plattform för vårt nät, detta innebär förbättringar för deras skull. Under pågående arbete kommer åtkomst till nät försvinna två gånger med 10-15min uppehåll.
Efter driftunderhåll kan utrustning behöva startas om. Starta om mediaomvandlare, router och TV-box i den ordningen med 5min mellanrum mellan vardera box.

Upplever ni fortsatt driftstörning så kontakta kundtjänst

kundtjänstnummer 020- 202070  /  90 200.

Arbete planeras vara färdigt kl 12:00.

Information om driftstörningar:

https://dalsland.zmarket.se/privat/driftinformation/DALSLAND

https://www.froskogfiber.se/category/drift/

https://www.telia.se/privat/driftinformation