Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening , #3

 • Möte:  3
 • Ämne: Medlemsvärvning steg 1
 • Datum: 120615
 • Närvarande:  Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – John-Evert Gröning – Roy Andreasson
 • Kopia till: Närvarande + Jessica Fleetwood + Bjarne Gårdebratt.
 • Nästa möte: se protokoll
 1. Pärm och register för färvaring av medlemsansökan skaffas av Bengt.
 1. Genomgång och justering av föregående mötes protokoll utförs från nu löpande vid varje styrelsemöte.
 1. Bengt-Åke (BÅ) skickar föreningens stadgar till alla i styrelsen för visning/utdelning vid medlemsvärvning.
 1. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut listan. MÅLSÄTTNING KLART TILL NÄSTA MÖTE.
 1. Fastighetsförteckning utlovad från NEKTAB.
 1. John-Evert vidtalar Håkan Burgermeister om språkhjälp för tyska fastighetsägare.
 1. BÅ har beställt projektering slangnedläggning från NEKTAB. Kostnad ca 6-7 000:-
 1. Efter projektering måste budget göras för slangnedläggningen.
 1. Bengt har blankett för markägaravtal.
 1. Viktigt att nedlagd tid noteras i projektdagbok /person.
 1. Tidplan efterlystes för hemsidan. Bjarne.
 1. Nästa möte sönd 22/7 kl. 19.00. GÄLLER SOM KALLELSE:

 

Vid pennan.

Roy Andreasson