Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #4

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening
Möte: 4
Ämne:
Datum: 120722
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – John-Evert Gröning – Roy Andreasson – Jessica Fleetwood
Kopia till: Närvarande + Bjarne Gårdebratt.

 

NÄSTA MÖTE: Sön 5/8 -12, kl:19.00 hos Jessica.

1. Pärm och register för färvaring av medlemsansökan skaffas av Bengt. Klart

2. Genomgång och justering av föregående mötes protokoll utförs från nu löpande vid varje styrelsemöte. Klart

3. Bengt-Åke (BÅ) skickar föreningens stadgar till alla i styrelsen för visning/utdelning vid medlemsvärvning. Klart

4. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut listan. MÅLSÄTTNING KLART TILL NÄSTA MÖTE. 19 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

5. Fastighetsförteckning utlovad från NEKTAB. Förteckning levererad, dock ej komplett BÅ kontaktar NEKTAB för justering

6. John-Evert vidtalar Håkan Burgermeister om språkhjälp för tyska fastighetsägare. Klart. HB lovat hjälpa till som tolk

7. BÅ har beställt projektering slangnedläggning från NEKTAB. Kostnad ca 6-7 000:-. Efter projektering måste budget göras för slangnedläggningen. Inget nytt.

8. Bengt har blankett för markägaravtal. Behövs även för vägverket. (övergångar)

9. Viktigt att nedlagd tid noteras i projektdagbok /person. Klart

10. Tidplan efterlystes för hemsidan. Bjarne. Inget nytt

11. BÅ pekade på behovet av medhjälp ur styrelsen för senare avtalsskrivningar (Nektab-Vattenfall) Telefonkontakt kommer att tas vid varje enskilt tillfälle

12. Organisationsnummer klart från bolagsverket. Kungörs 23/7-12

13. Bankkonto fixas när detta är bekräftat. Samtidigt diskuteras lämpligt kontoupplägg. Jessica och BÅ

 

Vid pennan.

Roy Andreasson