Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #5

Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening
Möte: 5
Ämne:
Datum: 120805
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Jessica Fleetwood- Bjarne Gårdebratt
Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: Sön 12/8 -12, kl:19.00 hos Bengt (på Fröskog).

1. Medlemsregister : Medlemsregister i Excel skapas utifrån inkomna medlemsansökningar. RA

2. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

3. Uppdelning av fastighetsägare mellan styrelsemedlemmar enligt lista från uppstartsmöte, för medlemsvärvning gjordes. BÅ mejlar ut lista. 26 betalande medlemmar insamlade. Arbetet fortskrider

4. Ej komplett Fastighetsförteckning från NEKTAB: Inget nytt. Ny kontakt 6/8 BÅL

5. Beställd projektering slangnedläggning NECTAB: Inget nytt. Ny kontakt 6/8 BÅL

6. Blankett för markägaravtal: Ses över för ev. ändringar BE

7. Nedlagd tid noteras i projektdagbok /person från 28/6-12.

8. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogsfiber.se

Bjarne lägger in:

* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)

 

9. Organisationsnummer klart från bolagsverket: 769625-0427

 

10. Bankkonto: 8368-3 923.680.584-3

Bankgiro: 300-8968

 

11. Kontakt vattenfall: 6/8 BÅL

 

12. Kommun ang.ekonomisk garanti: 6/8 BÅL

 

13. Nytt stormöte: Börja fundera. Tänkbara medaktörer vid mötet kunde vara Rolf Berg – Pontus – ev.operatör. Hyggligt fungerande hemsida bör då vara klar.

 

14. Skatteverket: Momsregistrering. Kontakt tas med Tage Eriksson om råd. BÅL.

 

15. Operatörer /nätbyggare: Inledande kontakt tas. BE

 

Vid pennan.

Roy Andreasson