Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #9

Möte: 9
Ämne:
Datum: 120910

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning – Pontus Karlsson

Kopia till: Alla i styrelsen. + Pontus Karlsson

NÄSTA MÖTE: 23/9 kl. 19.00 hos Bengt på Fröskog.

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.
* Komplett fastighetsförteckning inom föreningens gränser överlämnas . Pontus K

2. Projektering slangnedläggning NECTAB:
* Projektering är KLAR.

3. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla som berörs av nedgrävning HSP-kabel har fått avtal.
* Arbetet med resterande avtal fortskrider BE-BÅL
* Kvarstår 8 avtal

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
* Pontus Karlsson lovade hjälpa till med ovanstående information.

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Arbetet uppstartades v34 och pågår för fullt.

6. Nytt stormöte:
* Aktörer enl. Edsleskogsmodellen datum kallas in för stormöte 2 alt.3 oktober . Pontus Karlsson
* Vårt stormöte läggs upp på samma sätt som Edsleskog
* Swedbank kontaktas om deltagande på mötet med ekonomisk information BÅL
* Vi flaggar för behov ny kassör på stormötet.

7. Momsregistrering.
* Möte i Tanumshede 16 okt. 2 deltagare från föreningen anmäls. BÅL + 1

8. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma.

9. Stormötet Edsleskog 28/8:
* JEG och RA besökte mötet, redovisade intrycken med efterföljande diskussion. KLART

10. PD:
* Stor bra artikel publicerad i PD. KLART

11. EKONOMI: 10/9
* 5600:- saldo på konto
* 0:- i kassa.

12. BOKFÖRINGSPROGRAM och KASSABOK
* Kollas upp via SWEDBANK BÅL
* Malin Palm kontaktas om råd RA

13. TIDUPPGIFTER:
* E-postadress och namn JORDBRUKSVERKET för inskickande av tiduppgifter tas fram och skickas till Bengt . Pontus
* Tidsredovisning juli-augusti från alla i styrelsen lämnas till Bengt under v38- Alla

14. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

 

Vid pennan.
Roy Andreasson