Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #10

Möte: 10
Ämne:
Datum: 120923
Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning

Kopia till: Alla i styrelsen.

NÄSTA MÖTE: 26/9 kl. 19.00 hos Bengt-Åke i Bocklarud.

1. MEDLEMSVÄRVNING:
* 36 betalande medlemmar till dags dato.(2 nya på G)
* Komplett fastighetsförteckning inom föreningens gränser överlämnas . Pontus
Papperkopior överlämnade till BÅL KLART

2. MARKFÖRLÄGGNINGSAVTAL::
* Alla avtal för etapp 4 och 5 distribuerade
* Ej inkomna 4 avtal

3.

4. Tidplan hemsida: Adress: www.froskogfiber.se
Bjarne lägger in:
* medlemsansökan – protokoll – stadgar – bankgiro – information om innebörd av övergång till fiber (Kontakt tas med Pontus för hjälp med lämplig info)
* Pontus Karlsson lovade hjälpa till med ovanstående information. KLART
* På förekommen anledning behöver förfarandet vid betalning av medlemsavgift via hemsidan, förtydligas. Bjarne informeras om detta RA

5. Kablifiering etapp 4-5:
* Handläggare på Vattenfall för kablifiering etapp 4-5 är Tobias Anderberg, Säffle.
* Etapp 5 nästan klar – 4 pågår.

6. Nytt stormöte:
* Aktörer enl. Edsleskogsmodellen datum kallas in för stormöte 2 alt.3 oktober . Pontus Karlsson. KLART
* Vårt stormöte läggs upp på samma sätt som Edsleskog KLART
* Swedbank kontaktas om deltagande på mötet med ekonomisk information BÅL
* Vi flaggar för behov ny kassör på stormötet.
* Mötet blir 3 oktober kl: 19.00
* Stora salen Folkets Hus bokad
* Annons, som betalas av Leader, framtagen av BÅL, godkändes av mötet, tas in i PD tors 27/9.Samtidigt informeras PD om mötet för ev.artikel. BÅL
* Förslag till dagordning, framlades av BÅL. Godkändes av mötet.
* Vi hjälps åt med kopiering av annons för utkörning till postlådor. Annons mejlas då denna är klar. BÅL.
* Byalaget bjöds in (under mötet) till planeringsmöte 26/9.

* PLANERINGSMÖTE ONS. 26/9 KL:19.00 HOS BÅL.

7. Momsregistrering.
* Möte i Tanumshede 16 okt. 2 deltagare från föreningen anmäls. BÅL + 1

8. Finansiering / dragning sista bitens fram till fastigheterna:
* Fastighetsägare får egenhändigt bevaka att slang för fiber egen fastighet i samband med grävning serviceledning blir nedlagd.
* Slang (16mm) kan köpas av medlem från av föreningen inköpt trumma. Endast 140 m kvarstår. På nästa möte beslutas om ny trumma ska inköp
9. EKONOMI: 10/9
* 5600:- saldo på konto
* 0:- i kassa.
* Vi kan få registreringsavgiften 1400 kronor återbetald från Leader. Faktura skickas till Leader kontoret i Mellerud BE

10. BOKFÖRINGSPROGRAM och KASSABOK
* Kollas upp via SWEDBANK BÅL
* Malin Palm kontaktas om råd RA

11. TIDUPPGIFTER:
* E-postadress och namn JORDBRUKSVERKET för inskickande av tiduppgifter tas fram och skickas till Bengt . Pontus KLART.
* Tidsredovisning juli-augusti från alla i styrelsen lämnas till Bengt under v38- Alla
Lämnas in till LEADER-kontoret Mellerud. Budbärare BÅL.

12. Föregående mötes protokoll . Justerades efter genomgång.

Vid pennan.
Roy Andreasson