Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #14

Styrelsemöte Fröskog Fiber, 2012-11-11

Närvarande:

Bengt Eriksson, Bengt-Åke Löfgren, Bjarne Gårdebratt, Ann-Britt Holmström

Områdesansvariga: Gustav Dahlstrand, Elsa Dahlstrand, Marcus Tingberg, Lisette Edvardsson

1. Medlemsvärvning

59 medlemmar i skrivande stund.

2. Kanalisation, läget etapp 4-5. Arbetsplan för fortsatt arbete. Mtrl inköpt av BE och BÅL.

Nästan klart, etapp 4-5. Ser bra ut, lite mer jobb inför vintern kvarstår. En del vägövergångar är kvar att göra, där vi inte fått gå med med kabel, pga högspänningskabel.

3. Ekonomi: Fullmakt Ann-Britt, momsregistrering, kassarapport

1762:- på kontot. Ska fakturera Lider, registererings avgift ska vi få återbetalat 1400:-. Enda utgiften hittills är projekteringen.

Momsregistrering kvarstår.

4. Bidrag: Landsbygdsprogrammet avser inte tätort, definition av begreppet tätort

Tätort definieras som oft med 200 innevånare eller mer. Fengersfors är en tätort, Fröskogssammhälle klassat som småort. Pontus kontrollerar med länsstyrelsen vad som gäller. Vi ska inte räkna med att vi får stöd för Fengersfors. 

5. Områdesansvariga: Personer, rutiner, områden. Gränser för området, se karta.

Önskemål om checklista för områdesanvariga att ha med vid besök. Argument för fiber, innebörden av medlemskap, ekonomi, leverantörer. 

Styrelsen tar fram checklista.

Lisette Edvardsson: Uppe på stommern.

Lotta Weidling: nere på stommen

Gustav Dahlstrand: Humletorp

Kartor tas fram och områden delas in av Styrelsen.

6. Hemsida: Uppdatering med områdesansvariga, rutiner för stödmedlemmar

Uppdatering med områdensanvs, samt att man kan bli stödmedlem. Ansvarig BG.

7. Nästa steg: Hur går vi vidare med medlemsvärvning. Affischer att sätta upp

Därefter tas affischer fram för uppsättning (GD), 10 st, med kontaktuppgifter till ansvariga för området.

Facebookgrupp skapas (BG ansvarig)

24/11 julaktion i Folkets Hus, marknadsföringsmaterial bör tas fram inför det.

8. Projektering: Förprojektering kommande etapper, kartunderlag, ansvariga 

Förslag på grupp med lämpliga personer tas fram.

9. Tidsuppgifter Jordbruksverket

Blankett från Jordbruksverket kan fyllas i för arbete som görs, även områdesansvariga. Blankett malas ut.

10. Nytt stormöte?

Preliminärt februari.

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Nästa styrelsemöte

2012-11-18 kl 19.00 (förmodligen i Hemtjänstlokalen)

13. Justering av föregående protokoll

Inga anmärkningar