Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #15

 1. Möte: 15
 2. Ämne:
 3. Datum: 121119
 4. Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning –– Ann-Britt Holmström – Elsa Dahlstrand –Jean Arvidsson – Pontus Arvidsson – Lotta Weidling – Lisette Edvardsson – Elin Guldåker – David Slättne – Katarina Aneer – Gustav Dahlstrand
 5. Kopia till: Styrelssen + områdesansvariga.
 6. NÄSTA MÖTE: Bestäms senare..

 

 

 

 1. MEDLEMSREGISTER:
 • Medlemmar till dags datum: 60

 

 1. KANALISATION:
 • Lista fastigheter med slang framme vid hus tas fram. BÅL – BE

 

 1. EKONOMI :
 • Tillgångar dags datum: Förra veckans + 200:-
 • Faktura skickas till Leader Mellerud. Ann-Britt
 • Momsregistrering. Rolf Berg kontaktasför vidare info . Ann-Britt

 

 1. BIDRAG:
 • Bidrag utgår för hela området utom Fengersfors tätort.
 • Fengersfors avskiljs ekonomiskt från övrigt område tills vidare.
 • Hur bidrag fördelas skall avgöras vid föreningsstämma.

 

 1. OMRÅDESREPRESENTANTER:

Till dags datum:

 • Lisette Edvardsson
 • Lotta Weidling
 • Marcus Tingberg
 • Gustav Dahlstrand
 • Pontus Arvidsson
 • Jean Arvidsson

Idag tillkommande:

 • Anders Pedersen
 • Elin Guldåker
 • Katarina Aneer
 • David Slättne

 

 • Föreningens yttre gränser ska fastställas. BÅL – Pontus Karlsson
 • Som sammankallande för Områdesansvariga valdes Gustav Dahlstrand.
 • Lista medlemmar och områdesansvariga skickas till Gustav Dahlstrand RA

 

 

 

7.

 • Affisch Gustav D godkänd.
 • Logga broschyr Gustav D godkänd.
 • Broschyr trycks på onsdag. Kommentarer-förslag till ändringar ska vara inskickade till dess.

 

 

8. PROJEKTERING:

 • Grupp för projektering ska bildas:

Mötet utsåg idag nedanstående, fler ska rekryteras:

 • Bengt Eriksson
 • Lotta Weidling
 • Bengt-Åke Lövgren (adjungerad)

 

 

 1. TIDUPPGIFTER till Jordbruksverket:
 • Länk till blankett läggs in på hemsidan. Lotta och Gustav

 

 

 1. NYTT STORMÖTE:
 • Februari 2013
 • MÖTE EDSLESKOG: (20 nov 19.00) Gustav – BÅL försöker åka.

 

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR

Frågeställningar från David diskuterades:

  • Har man kommit igång med fiberutbyggnad på andra håll?
  • Vilka underhållskostnader talar vi om?
  • Vilka operatörer kan man välja?
  • Vi ska bjuda in någon från Svanskog till nästa stormöte för att informera oss vilka ”smällar man ska ducka för”

 

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Beslutas senare
 • Områdesansvariga håller även vid behov egna möten från nu.

 

 

 

 

 

Vid pennan.

Roy Andreasson