Nytt år, ny årsavgift.

Vill påminna alla nuvarande medlemmar att betala årsavgiften för 2013 på 100kr.

Till bankgiro 300-8968. Glöm inte att ange ditt namn när du betalar!