Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #17

 1. Möte: 17
 2. Ämne:
 3. Datum: 130127
 4. Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning –– Gustav Dahlstrand
 5. Kopia till: tyrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida
 6. NÄSTA MÖTE: Söndag 10/2 kl 19.00 i Hemtjänstens lokaler.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMSREGISTER:
 • Medlemmar till dags datum: 77

 

 1. KANALISATION:
 • Lista fastigheter med slang framme vid hus tas fram. Kvarstår BÅL – BE

 

 1. EKONOMI :
 • Tillgångar dags datum: 5712
 • Momsregistrering. Rolf Berg kontaktas för vidare info . Ann-Britt
 • Skall registrering ske innan vi valt operatör? Ann-Britt
 • Blanketter för deklaration kommer att skickas till firmatecknare.

 

 

 1. OMRÅDESREPRESENTANTER / GRÄNSER
 • Elsa Dahlstrand slutar som områdesansvarig
 • Kristinedal: Fortsatt arbete med att söka områdesansvarig BÅL
 • Viken-Tranerud: Inget riktigt ”napp” ännu. Fortsatt sökande BÅL
 • Sandbol: Inget riktigt ”napp” ännu. Fortsatt sökande
 • Gränser: Avvaktar vidare utveckling

 

 1. HEMSIDA
 • Uppdaterad.
 • Dokument ”Handböcker” läggs in på hemsidan GD / BE

 

 

6. PROJEKTERING:

 • ELINSTA (Bosse) vidtalad. Positiv till fortsatta diskussioner.
 • Möte Bosse – BE och BÅL skall hållas BÅL
 • ÅKAB – Kontaktperson kyrkan finns . Kontakt tas när vi vet anslutningskostnad.

 

 

 

7. TIDUPPGIFTER till Jordbruksverket:

 • Delvis klart 30/4 deadline. Alla

 

 

 

8. NYTT STORMÖTE:

 • Preliminärt 19 mars kl:19.00
 • Pontus viktig
 • Kollas om stora salen i Folkets Hus är ledig. JEG
 • Flygblad viktigt för utdelning.

 

 

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Sön 10/2 kl 19.00 i Hemtjänstlokalen.
 • Områdesansvariga kallas. GD
 • Hemtjänstlokalen lånas. JEG

 

 

 

 

Vid pennan.

Roy Andreasson