Föreningen söker nya områdesansvariga

Vi söker fler engagerade medarbetare som områdesansvariga till vår Fiber förening.

Områdesansvariga har till uppgift att värva nya medlemmar och vara kontaktperson för medlemmar i området.

Vi saknar områdesansvariga i Kristinedal, Viken-Tranerud och Sandbol.

 

Kontakta oss om du vill jobba ideellt för ett framtida fibernät i bygden.