Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #18

 • Möte: 18
 • Ämne:
 • Datum: 130210

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – John-Evert Gröning –– Gustav Dahlstrand- Lotta Weidling – Elin Guldåker – Lisette Edvardsson – Pontus Arvidsson – Jean Arvidsson – Anders Pedersen

 • Kopia till: Styrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida
 • NÄSTA MÖTE: Söndag 24/2 kl 19.00 i Hemtjänstens lokaler.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMSREGISTER:
 • Medlemmar till dags datum: 79

 

 1. KANALISATION:
 • Lista fastigheter med slang framme vid hus tas fram. Kvarstår BÅL – BE

 

 1. EKONOMI :
 • Tillgångar dags datum: Aktuell uppgift saknas.
 • Momsregistrering. Blanketter inkomna. Skickas ifyllda i inom föreskriven tid Ann-Britt

 

 1. OMRÅDESREPRESENTANTER / GRÄNSER
 • Kristinedal – Viken – Tranerud –Sandbol – Fengersfors:
 • Många är intresserade och vill gå med men få ansökningar kommer in.
 • VI GÖR OMTAG FÖR ATT UPPNÅ MINST 100 REGISTRERADE MEDLEMMAR TILL STORMÖTET 19 MARS. Alla

 

 • Gränser: Fasta gränser för föreningen sätts senare i vår.

 

 

 1. HEMSIDA
 • Uppdaterad.
 • Karta där medlemmar är inprickade förmedlas till områdesansvariga. Gustav

 

 

6. PROJEKTERING:

 • BE och BÅL har träffat ELINSTA NÄT (Bosse Nilsson) . Bosse är intresserad av att hjälpa till med projektering.
 • LOU (Lagen om offentlig upphandling gäller vid upphandling.
 • 20 000:- / anslutning sätts som övre kostnadsgräns .

 

 

 

7. TIDUPPGIFTER till Jordbruksverket:

 • Delvis klart. Lämnas till BE Alla

 

 

 

8. NYTT STORMÖTE:

 • Datum för planeringsmöte bestäms vid nästa styrelsemöte

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR
 • Mötet i Tanum: Ingen har möjlighet att åka.

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Sön 24/2 kl 19.00 i Hemtjänstlokalen.

 

 

Vid pennan.

Roy Andreasson