Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #19

 • Möte: 19
 • Ämne:
 • Datum: 130224

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – John-Evert Gröning – Gustav Dahlstrand- Lisette Edvardsson – Ann-Britt Holmström

 • Kopia till: Styrelse + FFEK:s hemsida
 • NÄSTA MÖTE: Söndag 11/3 kl 19.00 i Hemtjänstens lokaler.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMSREGISTER:
 • Medlemmar till dags datum: 88st

 

 1. EKONOMI :
 • Tillgångar dags datum: 8112kr
 • Banken har dragit sin kostnad på 750kr /år
 • Momsregistrering. Blanketter inkomna. Skickas ifyllda i inom föreskriven tid Ann-Britt
 • Deklaration diskuteras

 

3.OMRÅDESREPRESENTANTER / GRÄNSER

 • Vissa framsteg har gjorts, mål om 100st medlemmar i mars inom räckhåll.
 • Enskilda hushåll diskuteras.
 • Gustav ska kolla upp hur arbetet pågår för varje enskild omr. Ansv.

 

4. HEMSIDA

 • Uppdaterad.

 

 

5. PROJEKTERING:

 • Nyhetsbrev från länsstyrelsen diskuteras. Innehåll såsom ekonomiskt stöd, marknadsanalys, budget, projektplan samt lagen om offentlig upphandling. Slutsats: byråkrati råder.

 

6. Företag/föreningar att sälja fibertjänster till.

 • Företag/föreningar bör listas, åtagande ?
 • FIK stugan, Anders Pedersen skall undersöka föreningens önskemål om anslutning.

 

7. Tidsuppgifter jordbruksverket

 • Inskickat och klart.
 • Alla uppmanas att hålla tidsuppgifterna ständigt uppdaterade.

8. Planeringsmöte för stormöte

 • Planeringsmöte sätts till måndag 11e mars. Kl 19:00 i hemtjänstens lokaler.
 • BÅL ska kalla Pontus.
 • Allmän kallelse skall vara färdig inför planeringsmöte. Gustav Sköter design och tryck.
 • Omr. Ansv. Sätts på att dela ut kallelse.
 • Kallelse skall även finnas med i nyhetsbrev, e-mail.

 

 1. Övriga frågor.
 • Gustav vill få tillåtelse att vidarebefordra medlemsregister till omr. Ansv. Med personuppgifter raderade. Beviljas.
 • Gustav får lista med fastighetsförteckningar över föreningens område.
 • Förstudie diskuteras, mål om att göra en första studie vid 100st medlemmar sätts.
 • Vattenrörs arbete pågår i Fröskog. Möjlighet att få slang nedgrävd diskuteras. Bengt ska undersöka detta.
 • Info e-mail till föreningen bör skapas, Gustav.
 • Nyhetsbrev till föreningens medlemmar, Gustav,
 • Möte med Åmåls fiberföreningar i Åmål 5 mars. Roy och Bengt skall närvara.

 

Vid tangentbordet.

Gustav Dahlstrand