Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #20

 • Möte: 20
 • Ämne: Planering stormöte 19/3 – 13
 • Datum: 130210

Närvarande: Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Gustav Dahlstrand – Lisette Edvardsson – Bengt Eriksson-Roy Andreasson

 • Kopia till: Styrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida
 • NÄSTA MÖTE: Stormöte 19/3 kl 19.00 i Fengersfors Folkets Hus

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMSREGISTER:
 • Medlemmar till dags datum: 90

 

 

 1. EKONOMI :
 • Tillgångar dags datum: 8712:-

 

 

 1. Inför stormötet:
 • Fengersfors Folkets Hus bokat 19/3 kl: 19.00
 • Kaffe – Byalaget fixar.
 • Annons i PD lör. 16/3 Pontus
 • Nyhetsbrev –fokus medlemsvärvning Gustav
 • Dator till mötet Gustav
 • Projektor och duk Pontus
 • Administratör nya medlemmar på stormötet. Lisette

 

Utdelning flygblad:

 • Fröskog från ”Fröken Annas” hus till Ämnebyn Lisette och Lotta W.
 • Humletorp + Fengersfors tillsammans med områdesrepresentanter. Gustav
 • Från Vallsjön till Säbyn. Bengt
 • Viken – Tranerud – Kristinedal. Bengt-Åke
 • Gobyn – Bocklarud – Smedserud Roy

 

 1. Stormötets agenda gicks igenom och kompletterades.
 2. Tisdag 19/3 samling kl: 18.00, en timma innan mötet

 

 

 

Vid pennan.

Roy Andreasson