Protokoll, Stormöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #21

 • Möte: 20
 • Ämne: Stormöte 19/3 – 2013
 • Datum: 130319
 • Kopia till: Styrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida

 

 1. Inledning
 • Bengt.Åke Lövgren redogjorde för vad som hittills är gjort inom föreningen.
 • Vi räknade 54 deltagare på mötet inklusive styrelse och föredragare.

 

 1. Åmåls Kommuns satsning på fiber
 • Historik och framtidsvision för bredbandsutbyggnad presenterades av Pontus Karlsson IT-ansvarig Åmåls Kommun

 

 1. Bidrag, upphandling och möjligheter.
 • Tore Johansson VGR.

 

 1. Fiber på landsbygden. Staten, EU
 • Rolf Berg, Fiberlots Leader

 

 1. Byalaget bestod med gott fika.

 

 1. Hur bygger man fibernät, praktik och teori.
 • Bo Nilsson, ELINSTA-nät

 

 1. Hur går vi vidare
 • Det är viktigt att föreningen får fler medlemmar från Fengersfors.
 • Det är också viktigt att fler engagerar sig i föreningens arbete.

 

 1. Kostnader och finansieringsalternativ
 • Gustav och Bengt-Åke redogjorde för ekonomin kring en fiberanslutning
 1. Frågor.
 • Diverse frågor dryftades, bland annat hur lämpligast förlägger fiberslangen.

 

 1. Avslutning

Vid pennan.

Roy Andreasson