Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #22

 • Möte: 22
 • Ämne:
 • Datum: 130414

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Lisette Edvardsson

 • Kopia till: Styrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida

 

 • NÄSTA MÖTE: Söndag 28/4 kl 19.00 hos Roy.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 

 1. MEDLEMMAR:
 • 106 st

 

 1. EKONOMI:
 • 12 316:- i kassa.
 • Momsregistrering pågår. Svårhanterat – inte klart.
 • Deklarationsblankett har inte kommit till föreningen.

 

 1. MEDLEMSVÄRVNING:
 • Genomgång-diskussion över karta Fastigheters placering och vidare medlemsvärvning.
 • Fortsatt värvningsarbete vägen ut mot Bösterud. LE (Lisette)
 • Sten Lindström kontaktas för att ev. hjälpa till med Hanebol. BÅL

 

 1. PROJEKTERING:
 • Framtagning av anbudsunderlag startas upp.
 • Första område Fröskog då medlemstäckning där är god.
 • Projekteringsgruppen (BE-BÅL-LW (Lotta Weidling) kallas samman. BE

 

 1. TIDUPPGIFTER JORDBRUKSVERKET:
 • Ingen begäran inkommen.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Årsmöte 4 Juni kl. 19.00
 • Kallelse senast 20maj – helst 13maj
 • Förslag nya/tillkommande styrelseledamöter till nästa styrelsemöte ALLA
 • Förslag valberedning till nästa styrelsemöte ALLA
 • Lokalbokning John Evert.

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Söndag 28/4 hos Roy.
 • Gustav och Lisette kallas utöver styrelsen.

 

Vid pennan.

Roy Andreasson