Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #23

 • Möte: 22
 • Ämne:
 • Datum: 130414

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Lisette Edvardsson

 • Kopia till: Styrelse + Gustav Dahlstrand + FFEK:s hemsida
 • NÄSTA MÖTE: Söndag 12/5 kl 19.00 hos Bengt.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMMAR:
 • 112 st

 

 1. EKONOMI:
 • 13 028:- i kassa.
 • Momsregistrering – kassarapport. BÅL har svarat skatteverket.
 • Utkast anslutningsavtal skickat till skatteverket av BÅL.

 

 1. MEDLEMSVÄRVNING:

 

 1. PROJEKTERING:
 • Startas upp enligt föregående mötesprotokoll. Uppstart har fördröjts pga. sjukdom. BE.
 • Digital karta saknas fortfarande . Pontus kontaktas. BÅL.

 

 1. TIDUPPGIFTER JORDBRUKSVERKET:
 • Ingen begäran inkommen.

 

 1. PLANERING INFÖR ÅRSMÖTE:
 • Lokal är bokad av John Evert.
 • Diskuterades fram förslag till valberedning – styrelsemedlemmar – revisorssuppleant.
 • Dagordning. BÅL.
 • Kallelse (Även Pontus K ) Gustav Dahlstrand
 • Årsberättelse. BÅL
 • Balansräkning – kassarapport. Ann-Britt Holmström
 • Revisionsberättelse. Malin Palm.
 • Röstlängd på papper tas fram till årsmötet RA

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Kallelse till årsmötet senast 20maj – helst 13maj

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Söndag 12/5 hos Bengt Eriksson
 • Gustav och Lisette kallas utöver styrelsen.

Vid pennan.

Roy Andreasson