Över 110 medlemmar

Vi har nu uppnått över 110 medlemmar, vilket är glädjande. Dock är det fortfarande mycket glest med medlemmar i Fengersfors tätorts område. Prata med grannar och få med så många som möjligt. Ju fler vi är desto billigare blir vår anslutningsavgift.