Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #24

Protokoll styrelsemöte nr 24, 2013-05-12

Närvarande: Bengt Eriksson, Gustav Dahlstrand, Lisette Edvardsson, Bengt-Åke Löfgren

Justering av föregående mötesprotokoll 23, Lisette var inte närvarande mötesdatum 2013-04-28 möte nr 23..

  1. Medlemsregister: Dagsläget., 116 medlemmar
  2. Ekonomi: Momsregistrering, (BÅL) har sänt in komplettering. Kassarapport kassa 14 528 kr.
  3. Vi har fått kartor, (GD) undersöker lämpligt program för att arbeta med projektering.
  4. Projektering: (BE) sammankallar till projekteringsmöten.
  5. Tidsuppgifter Jordbruksverket: Sammanställning t. o m. maj lämnas till Lisette i början av juni.
  6. Planering inför årsmöte: Lokal bokad. (GD) mejlar kallelse till medlemmar, postas till de som inte har e-post. Styrelseval, (JF) avgår, nyval, (GD), Ann-Britt Holmström, förslag Ann Kvist (BE) kontaktar. Valberedning, Göte Edvardsson, förslag Patrik Karsson (BE) kontaktar. Revisor omval Malin Palm, nyval Barbro Gustavsson (BÅL) har fått OK. Röstlängd skall upprättas. Kaffeservering (GD) kollar med Elsa. Verksamhetsberättelse upprättas av (BÅL). Program för mötet upprättas.
  7. Rapporter: (BÅL) och (BE) rapporterade från möte, 2013-05-06 i Åmål, med kommunens fiberföreningar.
  8. Nästa styrelsemöte: 2013-05-26 klockan 1900 hos Lisette.