Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #30

 • Möte: 30
 • Ämne:
 • Datum: 130901

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Ann Britt Holmström

– Lisette Edvardsson – Gunnar Dalstrand – Patrik Karlsson

 

 

 • Kopia till: Styrelse
 • NÄSTA MÖTE: Tisdag 15/7 kl 19.00 FIK-lokalen (Om inte annat meddelas)

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMMAR:
 • ??????
 • Genomgång ska ske vilka som inte har betalt Roy
 • Justering av fel i listan Roy
 • Tätortsmedlemmar och stödmedlemmar markeras i listan Roy

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa:16 328 :-
 • Kalkyler tas fram efter färdig detaljprojektering.
 • Därefter förhandlingar med banker avseende lån. Ann Britt – BÅL

 

 1. BIDRAGSANSÖKAN:
 • Komplett ansökan inlämnad av BÅL. Besked skall komma i september

 

 1. PROJEKTERING:
 • BE har utfört grundprojektering
 • Detaljprojektering: Mötet beslutade att Bosse Nilsson Elinsta kan anlitas för hjälp.

 

 1. OFFENTLIG UPPHANDLING:
 • Någon som jobbar med detta måste utses. BÅL

 

 

 1. TIDUPPGIFTER JORDBRUKSVERKET:
 • Viktigt att resterande skickas snarast.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Tis. 15/8 i FIK-lokalen (om inte annat besked kommer)

 

Vid pennan.

Roy Andreasson