preliminärt besked om bidrag

Vi har nu fått ett preliminärt besked (så gott som) om bidrag till en utbyggnad av fibernät i bygden. Detta under förutsättning att grävningen är färdig under 2014.

Detta är mycket positivt och det ligger mycket arbete framför oss för att ro detta i hamn. Vi kommer framöver behöva fler intresserade att hjälpa till ideelt med detta och mottar all hjälp vi kan få.

Som det ser ut i dagsläget riskerar Fengersfors samhälle (tätorten) att hamna utanför den första utbyggnaden. Detta p.g.a. det svaga medlems underlaget i området. Vi hoppas detta vänder och att vi får fler medlemmar både i Fengersfors och de berörda områden.

Hälsningar Styrelsen
Fröskog Fiber Ekonomiska Förening