Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #31

 • Möte: 31
 • Ämne:
 • Datum: 130915

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson – Gustav Dalstrand – Patrik Karlsson – John Evert Gröning

 

 

 • Kopia till: Styrelse
 • NÄSTA MÖTE: Tisdag 29/9 kl 19.00 FIK-lokalen (Om inte annat meddelas)

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMMAR:
 • 122 medlemmar
 • Genomgång ska ske vilka som inte har betalt Roy KLART
 • Justering av fel i listan Roy PÅGÅR
 • Tätortsmedlemmar och stödmedlemmar markeras i listan Roy KLART

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa:16 32 :-
 • Kalkyler tas fram efter färdig detaljprojektering.
 • Därefter förhandlingar med banker avseende lån. Ann Britt – BÅL

 

 1. BIDRAGSANSÖKAN:
 • Komplett ansökan inlämnad av BÅL. Besked skall komma i september. EJ INKOMMET

 

 1. PROJEKTERING:
 • BE har utfört grundprojektering
 • Detaljprojektering: Mötet beslutade att Bosse Nilsson Elinsta kan anlitas för hjälp. KONTAKT TAGEN – POSITIVT
 • Beslutades att FFEF ska anslutas till ”LEDNINGSKOLLEN” BE

 

 1. OFFENTLIG UPPHANDLING:
 • Någon som jobbar med detta måste utses. BÅL

 

 1. TIDUPPGIFTER JORDBRUKSVERKET:
 • Nya tiduppgifter till tom. september lämnas till Lisette.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Bengts fiberplog ”under utveckling”. Vi ser med spänning fram emot resultatet.

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Tis. 29/9 i FIK-lokalen (om inte annat besked kommer)

 

Vid pennan.

Roy Andreasson