Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #32

 • Möte: 32
 • Ämne:
 • Datum: 131110

Närvarande: Bengt Eriksson – Bengt-Åke Löfgren – Roy Andreasson –

– Lisette Edvardsson – Gustav Dalstrand – Patrik Karlsson – John Evert Gröning

 • Kopia till: Styrelse
 • NÄSTA MÖTE: Sön 17/11 kl 17.00 FIK-lokalen (Om inte annat meddelas)

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMMAR:
 • Dags dato: 123st
 • Fortsatt värvning: Tranerud – Viken – Humletorp Gustav-Lisette
 • Fortsatt värvning: Sandbol – Hannebol – Linknappen. Nya medhjälpare värvas. BE

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 18188 :-
 • Arbetssätt för kontroll av inbetalning av medlemsavgifter effektiviseras. Detta görs vid nästa möte 17/11. Ann Britt – Gustav – Roy

 

 1. BIDRAGSANSÖKAN:
 • Preliminärt besked från länsstyrelsen om stöd erhållet. Detaljer kollas upp . BÅL

 

 1. PROJEKTERING:
 • Mall tidplan skickas till Bengt Åke. RA
 • För bindande besked från kommunen avseende finansiering matningsledning kontaktas Mikael Karlsson och Pontus Karlsson BÅL
 • Vi måste börja jobba med projektering-upphandling-finansiering- entreprenad – myndighetskontakter – avtal markupplåtelse / anslutning och medlemsvärvning. Nästa möte definieras vilka arbetsgrupper som måste bildas. ALLA

 

 1. TIDUPPGIFTER JORDBRUKSVERKET:
 • Tas med till nästa möte 17/11 ALLA

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • PD kontaktas för att skriva om sannolikt bidrag. BÅL
 • Hemsida + Facebook uppdateras GD
 • Beslut om datum för extra stormöte tas 17/11 ALLA
 •  

 

 1. NÄSTA STYRELSEMÖTE:
 • Sön. 17/11, kl:17.00 i FIK-lokalen (om inte annat besked kommer)

 

Vid pennan.

Roy Andreasson