Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #34

 • Möte: 34
 • Ämne:
 • Datum: 13-11-27
 • Närvarande: BÅL-BE-GD-RA-JEG-ABH.
 • Kopia: Styrelse FFEK.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. Medlemmar dags dato: 126

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 19018:-
 • Medlemsregister överförs till nätet. Outlook SKYDRIVE GD

Användare: Roy – medlemsregistrering

Ann Britt – medlemsavgifter

Gustav D – administratör hemsida

BE/BÅL – projektering KLART

 

3. BIDRAG:

 

4. PROJEKTERING:

 • Pontus ordnar skriftligt bekräftelse avseende kommunens finansiering av matarledning. Beslut om detta är taget i fullmäktige.
 • Beslutades att projektering startas omgående. Utförare Jan Lindblom. Vår Kontakt BE

Projekteringen beställd. Bedöms vara klar till årsskiftet 2013-14

 • Tidplan – ambition färdigt utkast 4/12 BÅL-BE
 • Gällande utformning anslutningsavtal skickas till RA BÅL KLART
 • ARBETSGRUPPER:

* Ekonomi-Finans: Allt kring ekonomi

* Entreprenad: Folk med lokalkännedom, täckande föreningens geografiska

område kommer att behövas

* Administration: * Upphandling

* Avtal

* Myndighetskontakter – tillstånd.

* Medlemsvärvning

Styrelsen startar upp jobbet med att bemanna grupperna.

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Kvarstår, delvis inkomna.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Fiberkväll 20 nov i Färgelanda. Roy rapporterade från mötet.
 • STORMÖTE:

* Datum bestämdes till Onsdag 4 december kl: 19.00 i Folkets Hus.

* Ordna lokal JEG KLART

* Annons- sponsring kommun ? BÅL

* Stormötesinfo Facebook – Hemsida – Email GD KLART

* Utforma – skriv ut flyers för postlådor. GD- fördelat

 

 • Kaffe – Karl Erik Larsson
 • Grov kostnadskalkyl för anslutning presenteras på stormötet BÅL
 • Projektor BÅL-BE
 • Distribution flyers Fördelat GD-BE-BÅL-RA-LE
 1. NÄSTA MÖTE:
 • 4/12 kl. 19.00 Folkets Hus

 

 

Fengersfors 28/11 2013

Vid pennan

Roy Andreasson