Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #35

STORMÖTE Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
 • Möte: 35
 • Ämne:
 • Datum: 13-12-04
 • Närvarande: 54 personer deltog
 • Kopia: Styrelse FFEK.

 

 

 1. Inledning Bengt Åke:
 • Fröskog Fiber Ekonomisk Förening har beviljats bidrag för byggnation av fibernät (ca 1,7 mkr) .
 • Förutsättningar för bidrag: Grävning/kanalisering samt avtal med kommunikationsoperatör klart under 2014.
 • Stamnätet finansieras 50% kommun – 50% Västra Götalands regionen.
 • Kommunen startar sin del samtidigt som vi. Skriftlig garanti kommer att lämnas.
 • Viktigt att vi nu snabbt kan skaffa fler medlemmar, speciellt i Fengersfors där medlemsantalet är lågt. Informationsmaterial för dörrknackning finns på hemsidan www.froskogfiber.se och sammankallande för medlemsvärvning i Fengersfors är Gustav Dalstrand

 

 1. Projektering:
 • Grovprojektering utförd.
 • Detaljprojektering pågår – beräknas klart före årsskiftet.
 • Grovplan dragning beskrevs av Bengt.

 

KAFFEPAUS.

 

 1. Tidplan:
 • Genomgång grov tidplan.
 • Stämma kommer att hållas början/mitten februari för beslut om uppstart.

 

 1. Arbetsgrupper:
 • Finans
 • Entreprenad
 • Administration
 • Bengt påtalade vikten av fler frivilliga som vill vara med och jobba i ovanstående grupper. Intresseanmälan kan ske till någon i styrelsen.

 

 1. Övrigt:
 • Frågor och diskussioner
 • Mötet avslutades

 

 

Fengersfors 5/12 2013

Vid pennan

Roy Andreasson