Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #36

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening

 • Möte: 36
 • Ämne:
 • Datum: 13-12-10
 • Närvarande: BÅL – BE – RA- PK – JEG
 • Nästa möte:Fre 3/1-2014, kl 17.00 hos Bengt i Bocklarud
 • Kopia: Styrelse FFEK.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. Medlemmar dags dato: 124 (två medlemmar har gått ur föreningen.)
 • Kalkyl anslutningskostnad skickas till Patrik K. BÅL

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 19018:-
 • Kalkyl anslutningskostnad: Uppdatering ska göras från möjliga operatörer. BÅL
 • Offerter från kommunikationsoperatörer (KO) klara v2-4 BÅL

 

3. BIDRAG:

 

 1. PROJEKTERING:
 • Detaljprojektering pågår. Kvarstår bedömning klart årsskiftet.
 • ARBETSGRUPPER:

*Styrelsen planerar inför gruppindelning Fre 3/1-2014, kl 17.00 hos Bengt i Bocklarud

* Anmälda frivilliga till arbetsgrupper kallas, efter uppgjord lista, till möte där vi fördelar det fortsatta arbetet . Mötet hålls: Ons 8/1 2014, kl:19.00 i Folkets Hus

 • Lokal fixas JEG

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Kvarstår, delvis inkomna.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:

 

 1. NÄSTA MÖTE:
 • Fre 3/1-2014, kl 17.00 hos Bengt i Bocklarud

 

Fengersfors 11/12 2013

Vid pennan

Roy Andreasson