Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #37

 • Möte: 37
 • Ämne:
 • Datum: 14-01-03
 • Närvarande: BÅL – BE – RA- JEG
 • Nästa möte:Sön 12/1-2014, kl 19.00 hos Bengt i Bocklarud
 • Kopia: Styrelse FFEK.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 • Medlemmar dags dato: 128
 • Kalkyl anslutningskostnad skickas till Patrik K. BÅL KLAR

 

 • EKONOMI:
 • Kassa: 19818:-
 • Kalkyl anslutningskostnad: Uppdatering ska göras från möjliga operatörer. BÅL KLAR
 • Offerter från kommunikationsoperatörer (KO) klara v2-4 BÅL KLAR
 • Nyhetsbrev från BÅL med ekonomisk jämförelse ADSL och Fiberanslutning skickas till styrelsen och läggs ut på hemsida. BÅL
 • BIDRAG:
 • Bidrag nu skriftligt beviljat. Totalt Totalt 1 712 559 kr från region och PTS. KLAR

 

 • PROJEKTERING:
 • Detaljprojektering pågår. Kvarstår bedömning klart årsskiftet. Jan Lindblom presenterar resultat 4/1 hos Bengt.
 • Viktigt vid projektering / upphandling att bas P och bas U beaktas. BÅL
 • ARBETSGRUPPER:

*Styrelsen planerar inför gruppindelning Fre 3/1-2014, kl 17.00 hos Bengt i Bocklarud KLAR

* Anmälda frivilliga till arbetsgrupper kallas, efter uppgjord lista, till möte där vi fördelar det fortsatta arbetet . Mötet hålls: Ons 8/1 2014, kl:19.00 i Folkets Hus KLAR

 

 • Lokal fixas JEG KLAR
 • Utkast till preliminär sammansättning av arbetsgrupper togs fram som en bas vid möte 8/1 .

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Kvarstår, delvis inkomna.

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Hemsida uppdateras med nyhetsbrev-tidplan-abonnemangskostnad och bidragsbesked. BÅL-GD-BG
 • Mall Markupplåtelseavtal och anslutningsavtal från COMPANION mejlas till styrelsen för diskussion nästa styrelsemöte. RA

 

 1. NÄSTA STYRELSEMÖTE:
 • Sön 12/1-2014, kl 19.00 hos Bengt i Bocklarud

Fengersfors 7/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson