Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #38

 • Möte: 38
 • Ämne: Bildande av arbetsgrupper för byggnation av Fröskogs Fibernät
 • Datum: 14-01-08
 • Närvarande: 22 medlemmar
 • Nästa möte:Administrationsgruppen: Ons 22/1 kl. 19.00 hos Bengt Åke
 • Kopia: Styrelse FFEK – hemsida

 

 1. Inledning:
 • Bengt Åke hälsade alla välkomna och informerade om nuläget i föreningen.
 • Senaste nyhetsbrevet med uppdaterad jämförelse abonnemangskostnad ADSL och bredbandsfiber redovisades av Bengt Åke.

 

 1. Bengt Eriksson informerade om läget på entreprenadsidan.
 • Detaljerat underlag materal och kanalisering framtagen av Jan Lindblom.
 • Detaljkartor beställda av Jan – leverans senast v3.
 • Sträckning med mesta möjliga plöjning eftersträvas då detta är klart snabbast och billigast.
 • Entreprenadgrupp med stor lokalkännedom behövs för att ta fram bästa möjliga sträckning.
 • Vidare information / frågestund /diskussioner.

 

 1. KAFFE.

 

 1. Frivilliga till Arbetsgrupper enl. nedan.

 • Entreprenad:

Bengt Eriksson – John Larsson – Robert Svensson – Bengt Bjurbom – Erik Skogh – Leif Aronsson – Arne Johansson – Andreas Johansson –Marcus Lide’n – Bengt Sandebro – Matts de Bourgh – Göte Edvardsson – Stefan Carlsson.

 

 • Administration:

Lisette Edvardsson – Lotta Weidling –Kristina Haglund – Erik Skogh – Roy Andreasson – John Evert Gröning – Lena de Bourgh – Robert Svensson – Patrik Carlsson – Gustav Dalstrand

 

 • Finans-ekonomi:

Ann Britt Holmström – Malin Palm

 • Interna diskussioner fördes i grupperna.
 • Administration : Möte ons. 22/1 kl 19.00 hos Bengt Åke.

Fengersfors 11/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson