Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #39

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening

 • Möte: 39
 • Ämne:
 • Datum: 14-01-12
 • Närvarande: BÅL – BE – RA- GD
 • Nästa möte:Sön 26/1-2014, kl 19.00 hos Roy i Hensbyn
 • Kopia: Styrelse FFEK.

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

1.Medlemmar:

 • dags dato: 130
 • Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post. Gustav

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 20 118:-
 • Dags för inbetalning av medlemsavgift 2014. Info hemsida. Gustav
 1. BIDRAG:

 

 1. PROJEKTERING:
 • Prissättning materiallista från Jan L. v3 från TDN-service BÅL
 • Detaljprojektering pågår. Kvarstår bedömning klart årsskiftet. Jan Lindblom presenterar resultat 4/1 hos Bengt.

KLART

 • Viktigt vid projektering / upphandling att bas P och bas U beaktas. BÅL
 • A3-fastighetskartor för uppdelning av områden för medlemsvärvning skrivs ut till arbetsmöte Administrationsgrupp 22/1. BE
 • Aktuella medlemslistor skrivs ut till mötet 22/1 för avprickning redan klara fastigheter. Gustav
 • Ytterligare medlemmar har sedan mötet 8/1 anmält intresse att vara med och jobba. KUL!!

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Resterande tiduppgifter för 2013 färdigställs. ALLA

 

 1. HEMSIDA:
 • Hemsida uppdateras med nyhetsbrev-tidplan-abonnemangskostnad och bidragsbesked. Gustav

 

 1. ÖVRIGA FRÅGOR:
 • Hur hanterar vi praktiskt inbetalning första delavgiften vid teckning av anslutningsavtal? BÅL + Ekonomigrupp.
 • Mall anslutningsavtal ses över för förslag slutlig utformning. RA
 1. NÄSTA STYRELSEMÖTE:
 • Sön 26/1-2014, kl 19.00 hos Roy i Hensbyn.

Fengersfors 13/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson