Nytt år, nya tag!

Det har hänt mycket i föreningen under 2013, vi har fått skriftlig bekräftelse från
länsstyrelsen och PTS (Post och telestyrelsen) om att sökta bidrag är beviljade, totalt
1 712 559 kronor. Senast 2014-12-31 skall arbetet med grävning och kanalisation vara
färdigställt. Vi måste även ha upphandlat en kommunikationsoperatör.
Åmåls kommun skall bygga ett fiberstamnät som vi ansluter till. Vi har varit i kontakt med
kommunen och blivit lovade en skriftlig bekräftelse på att nätutbyggnaden kommer att
startas.
Vi kommer att ha ett möte i Folkets Hus Fengersfors den 8 januari 2014 kl 19:00 där vi skall
bilda arbetsgrupper för det kommande arbetet.

* Entreprenadgrupp: projektering, anpassa kabelförläggning i geografin, röja och markera
där fibern skall läggas i terrängen, serva gräventreprenörer, mm

*Administrativ grupp: medlemsvärvning, tillståndsansökningar (grävning, fornminnen,
arbeten i vatten, trafikverket, mm) offentlig upphandling, anbudsförfrågningar,
anbudsutvärdering upphandling, redovisning till länsstyrelse och PTS, anslutnings- och
markavtal

*Ekonomigrupp: finansiering, utdebitering, bankärenden, ekonomiska redovisningar
Vill Du hjälpa till med något av detta kom då till mötet den 8 januari. Vårt arbete gör
anslutningen billigare.

Vi planerar en extrastämma för beslut om att bygga nätet, preliminärt kommer den att hållas
i februari 2014.

Vad kommer abonnemangskostnaden att bli?

TV med 18 kanaler, internet100/100 och
bredbandstelefoni, marknadspriset i dagsläget är 299 kr/månad samt 50 kr/månad till
föreningen för drift och underhåll.
Anslutningskostnaden har vi sagt är maximalt 20 000 kr, kostnaden är ju beroende på hur
många anslutningar det blir. Vid extrastämman kommer vi att presentera en detaljerad
kalkyl.

Vi är i dagsläget 128 medlemmar.
Varför bredband? För att det skall bli attraktivt att bo i Fröskog och Fengersfors. Och att den
positiva trend vi har kan fortsätta. Fastigheter ökar i värde, alla får ett större utbud av
tjänster; fler TV-kanaler, stabil telefon- och bredbandsuppkoppling. Hemtjänsten kommer
att utnyttja internettjänster. Kopparnätet kommer att fasas ut och nu har vi möjlighet att
ersätta det med modern teknik.

Med hälsningar
Styrelsen