Medlemsavgift 2014

Vill påminna samtliga medlemmar om att betala årets medlemsavgift för 2014 på 100kr.

Har du redan betalat för 2014, var god förbise denna påminnelse.

Betalning görs på Bankgiro: 300-8968
Viktigt! Märk betalningen med namn.

Hälsningar
Styrelsen, Fröskog Fiber Ekonomiska Förening