Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #40

 • Möte: 40
 • Ämne:
 • Datum: 14-01-25
 • Närvarande: BÅL – BE – RA – JEG – GD
 • Nästa möte: Fre 9/2-2014, kl 19.00 hos Gustav i Humletorp.
 • Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. Medlemmar dags dato: 137
 2. Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post. Gustav (kvarstår)

 

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 20 368:-
 • Medlemsavgift 2014. Anmodan om betalning på e-post – facebook – hemsida. GD
 • Hur hanterar vi praktiskt inbetalning första delavgiften vid teckning av anslutningsavtal? BÅL + Ekonomigrupp. (Kvarstår)

 

 

 1. PROJEKTERING:
 • Reviderade detaljprojekterade (Jan L) kartor väntas på måndag.
 • Kartor utskrivna i A3 till möte ADM 29/1. RA

 

 1. ARBETSGRUPPER:
 • ADM-möte 29/1: Utformning anslut/markavtal bestäms.

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Kvarstår, delvis inkomna.

 

 1. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK:
 • Beslut att ta på stämma:

Beslut om byggstart fibernät och betalningsplan för ansluten medlem.

 • Kallelse skall innehålla:

Dagordning och fullmakt för röstning.

 • Utformning betalningsplan – dagordning – fullmakt. BÅL
 • Information om anslutningsavtal sker på stämman.
 • Möjlighet att teckna anslutningsavtal i samband med stämman skall finnas.
 • Dator med skrivare ordnas till stämman. GD/RA.
 • Kaffe – Karl Erik tillfrågas. BÅL
 • Röstlängd skrivs ut till stämman. RA

 

 1. ÖVRIGT:
 • Nyhetsbrev skrivs för februari. BÅL
 • Möte v5 med Mikael Karlsson BÅL
 • Utkast till delad medlemslista TÄTORT – LANDSBYGD – SVARTFIBER

tas fram.

RA

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson