Extra Föreningsstämma

för medlemmar i Fröskog Fiberförening

Söndagen den 16 februari, Klockan 19.00

Plats: Folkets Hus, Fengersfors

Mycket viktigt att delta!

Ärenden:
Beslut om start av nätutbyggnad
Information och redovisning av kalkyler och anslutningsavtal

Kaffeservering

Om Du inte har möjlighet att delta och vill rösta, använd fullmakt.

Det finns möjlighet att söka medlemskap vid mötet.

Varmt välkomna
Styrelsen

För information kontakta
Bengt-Åke Löfgren
0532-233 13