Nyhetsbrev februari 2014

Det händer mycket i föreningen under 2014, medlemsantalet ökar hela tiden vi är nu 146 medlemmar. Vi har kallat medlemmarna till en extrastämma, den 16 februari i Folkets Hus Fengersfors, för beslut om start av nätutbyggnaden. Vi kommer att informera om utbyggnaden, redovisa kalkyler, anslutningsavtal och finansiering. Det är mycket viktigt att delta, de som inte har möjlighet att delta kan rösta genom fullmakt.
Kommunen är positiv till att bygga det basnät som vi skall ansluta till.
Vi har bildat arbetsgrupper som är i full gång med arbetet enligt nedan:

Entreprenadgrupp: projektering, anpassa kabelförläggning i geografin, röja och markera där fibern skall läggas i terrängen, serva gräventreprenörer, mm

Administrativ grupp: medlemsvärvning, tillståndsansökningar (grävning, fornminnen, arbeten i vatten, trafikverket, mm) offentlig upphandling, anbudsförfrågningar, anbudsutvärdering upphandling, redovisning till länsstyrelse och PTS, anslutnings- och markavtal

Ekonomigrupp: finansiering, utdebitering, bankärenden, ekonomiska redovisningar

Vi behöver fler frivilliga, anmäl Er till någon i styrelsen eller vid extrastämman.

Med hälsningar
Styrelsen