Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #41

 • Möte: 41
 • Ämne:
 • Datum: 14-02-09
 • Närvarande: BÅL – BE – RA – LE
 • Nästa möte: Tors 13/2-2014, kl 19.00 hos BÅL
 • Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

 

Föregående mötesprotokoll justerades.

 

 1. MEDLEMMAR dags dato: 146
 • Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via  e-post.                                                                      Gustav (kvarstår)

 

 1. EKONOMI:
 • Kassa: 6 918:-
 • Vi behöver ta fram ett effektivare  sätt att stämma av inbetalning av medlemsavgifter. BÅL
 • BÅL redogjorde för uppdaterad kalkyl för anslutning. Skall presenteras på stämman.
 • Bankbesök avseende lånevillkor.                                                                                     BÅL
 • Mall för anslutningsavtal enligt förslag från BÅL (utskickat till styrelsen innan detta möte till styrelsen ) fastställdes och godtogs av mötet.

 

 

 1. PROJEKTERING:
 •  BE redogjorde för dagsläget avseende ändringar i detaljprojektering.
 • Avstämning på kartor avseende medlemsvärvning.
 • Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.                                                                        BÅL

 

 1. ARBETSGRUPPER:
 • Ska ”Beslutslogg” läggas ut  på Skydrive? Ta upp på ADM-möte 20/2
 • Kan loggen ersätta minnesanteckningar ADM-grupp? Ta upp på ADM-möte 20/2

 

 1. TIDUPPGIFTER TILL JORDBRUKSVERKET:
 • Kvarstår, delvis inkomna.

 

 1. EXTRA STÄMMA FÖR BESLUT OM BYGGSTART FIBERNÄTVERK
 • Dator med skrivare ordnas till stämman.                                                           GD/RA.
 • Röstlängd skrivs ut till stämman.                                                                             RA
 • Projektor till stämman fixas.                                                                                     BE
 1. ÖVRIGT:

                                                                           

Fengersfors 28/1 2014

Vid pennan

Roy Andreasson