Medlemsstämma, Fröskog Ek. Fiberförening, #42

Möte: 42
Ämne: RÖSTNING OM BYGGSTART BREDBANDSNÄT
Datum: 14-02-09
Närvarande: 79 medlemmar inklusive fullmakter.
Nästa möte:
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida

1. Bengt Åke Lövgren hälsade alla välkomna och redogjorde allmänt för läget. Frågestund

2. Bengt Eriksson beskrev de sträckningar som i dagsläget är gällande för nätet. Frågestund

3. Ekonomisk redogörelse av Bengt Åke Lövgren. Frågestund.

4. KAFFE:

5. Bengt Åke redogjorde för anslutningsavtal och betalningsplan. Frågestund.

6. Stämman öppnades (separat protokoll) och röstning med handuppräckning genomfördes varvid 77 ja-röster av 79 möjliga räknades in. Därmed är beslut taget om start byggnation av bredbandsnät inom Fröskog Fiber Ekonomisk förenings landsbygdsområde.

7. Beslutades att senaste dag för avtalspåskrift är 30 april. Därefter garanteras inte kostnad max 20 000:-.

8. Mötet avslutades . Därefter gavs möjligheter till de som ville att skriva sina avtal direkt på plats.

Fengersfors 23/2 2014
Vid pennan
Roy Andreasson