Nyhetsbrev Mars 2014

Söndagen den 16 februari hade vi extrastämma för beslut om start av nätutbyggnad i
landsbygdsdelen. Mötet började med information om den planerade utbyggnaden,
kostnadskalkyler och finansiering redovisades. Efter information, frågor och kaffepaus
öppnades extrastämman.

Stämman beslutade med stor majoritet, 77 ja och 2 nej, att starta utbyggnaden.

Efter stämmans avslutning gavs möjlighet att teckna anslutningsavtal och flera avtal skrevs
direkt. Avtal har sedan skickats till alla medlemmar via e-post eller för de som inte har e-
postadress via Postverket. För de medlemmar som väljer att ansluta sig vill vi ha in
undertecknade avtal senast den sista mars 2014. För de som ännu inte är medlemmar finns
möjlighet att teckna medlemskap och anslutningsavtal fram till den sista april 2014. Det går
givetvis att ansluta sig efter den tidpunkten men då kan föreningen inte lova att kostnaden
på maximalt 20 000 kronor kan hållas.

Kommunen har fattat beslut om utbyggnad av stamnät i anslutning till Fröskog Fibers nät.

Nu vidtar ett intensivt arbete med tillståndsansökningar, upphandling av entreprenörer samt
tecknande av markupplåtelseavtal med markägare där ledningen förläggs. Föreningen har
ingen möjlighet att betala ersättning till markägare och det är så det fungerar för alla
fiberföreningar. Detta är ett arbete som görs ideellt för att bygden skall utvecklas och vi kan
bo och arbeta i en modern miljö.

Med hälsningar
Styrelsen

PS
Har Du frågor eller vill ha mer information, ring Bengt-Åke Löfgren 0532-233 13, 070-598 98
10, eller någon av de andra i styrelsen.
DS