Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #43

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 43
Ämne:
Datum: 14-03-09
Närvarande: BÅL – BE – RA – LE – GD – ABH
Nästa möte: Sön 23/3-2014, kl 19.00 hos Roy
Kopia: Styrelse FFEF + hemsida + Lotta Weidling

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Möte med kommunen: Positivt, Pontus Karlson återkommer med skriftlig garanti efter ks-möte 12 februari.
BÅL
Klar

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd 129 – tätort 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA

2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA

2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE

2.5
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 141 231:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 51 st.

3.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Vid bytet upptar föreningen en kredit om 1 700 000 kr för finansiering av utbyggnad fibernät.
BÅL

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus på måndag.
BÅL

4.2

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Vid offentlig upphandling görs reservation för förändringar avs. dragning nät.
BÅL/LW

5.2
a-prislista skall ingå i anbud
BÅL/LW

5.3
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
ALLA

6.
ÖVRIGT:

6.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

6.2
Lokal stora salen bokas.
JEG

6.3
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL

6.3
Föreningsfest diskuterades.

6.4
Förening har mottagit premie ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelas i Nuntorp 22 mars.