Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #44

Protokoll styrelsemöte Fröskogs Fiber Ekonomisk Förening
Möte: 44
Ämne:
Datum: 14-03-23
Närvarande: BÅL – BE – RA
Nästa möte: Sön 6/4-2014, kl 19.00 hos Bengt i Bocklarud
Kopia: Styrelse FFEF – ADM grupp – Finansgrupp – Valberedning – hemsida

1.
Restpunkter/justering föregående möte
Ansvarig
Status
1.1
Bekräftelse att ansökan om medlemskap registrerats via hemsidan, ska utgå automatiskt via e-post.
GD

1.2
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.3
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. villkor från Kristina Nordwall. Tre konton: räkningar-spar-kreditiv.
BÅL

1.4
Efter redovisning och diskussion beslutades att av FFEF framtaget förfrågningsunderlag för nybyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband skall läggas ut för anbudsgivning inom två veckor från dagens datum.
BÅL/LW

1.5
Lokal stora salen bokas.
JEG

1.6
Medlemsregistret skall ersättas av en databas Libre office.
GD

1.7
Föreningen byter från Swedbank till Dalslands Sparbank enl. giltighetsbesked villkor från Kristina Nordwall.
BÅL/LW

2
MEDLEMMAR

2.1
Landsbygd: Medlemmar 128 – Fastigheter 135
Tätort: Medlemmar 32 – Fastigheter 34

2.2
Lista inbetalningar från föreningsstart skall prickas av i medlemsregister
RA
Klart
2.3
Landsbygd ”sista chansen” -information till de medlemmar som ännu inte tecknat anslutningsavtal. Utkast tas fram.
GA
Klart
2.4
Lobbning för möte arrangerat av Fengersforsbor där styrelsen kan informera om nuläge och förutsättningar.
LE
Klart
2.5

3.
EKONOMI:

3.1
Kassa 211 585:-

3.2
Inkomna anslutningsavtal: 70 st.

3.3

4.
PROJEKTERING:

4.1
Karta stamnät + uppdaterad kalkyl till Pontus Karlsson på måndag.
BÅL
Klart
4.2
Vem ska vara handläggare mot lantmäteriet ?
alla

5.
ARBETSGRUPPER:

5.1
Samråd med länsstyrelsen långt framskridet.
KH (Kristina H)

6.
HEMSIDA:

6.1
Nyhetsbrev för april.
BÅL

7
ÖVRIGT:

7.1
Årsstämma skall hållas onsdag 7/5 kl: 19.00

7.2
Kaffe – Karl Erik fixar.
BÅL
klart
7.3
Bokslut lämnas i god tid till revisor före årsstämma
Ann Britt H

7.4
Valberedningen förbereder inför årsstämman
Göte E-StefanC- Leif A

7.5
Q-market bjuds in till årsstämman för att informera.
BÅL

7.6
Föreningsfest diskuterades. Vem ska vara ansvarig?
alla

7.7
Föreningen har mottagit premie 5000:- ur Erik Pettersson i Risa fond no 1. Utdelades i Nuntorp 22 mars för, kort beskrivet, förtjänstfullt arbete för landsbygdens utveckling. TREVLIGT!!

7.8
Fibermässa i Håverud 12 april. Besök rekommenderas.

7.9
Förstudie pågår avseende eventuell utökning av nätets område i söder.