Nyhetsbrev april 2014

Hej!

Nu pågår tecknandet av anslutningsavtal och vi har redan över etthundra avtal klara. Ni som
fortfarande funderar på att teckna avtal har fortfarande möjlighet. Har Ni frågor kontakta
någon i styrelsen, telefon och e-postadress hittar Ni på hemsidan.

Anbudsräkning för utbyggnaden av nätet pågår och senast den 30 april skall anbuden lämnas
in. Vi ser med spänning fram mot anbudsöppningen och hoppas på konkurrenskraftiga
anbud som förhoppningsvis är lägre än våra kostnadsberäkningar.

Den 22 mars var vi inbjudna till hushållningssällskapets årsstämma för att motta 2014 års
premie på 5 000 kr, ur ”Erik Pettersson i Risa i Åmåls minnesfond nr 1”, för värdefullt arbete
för landsbygdens utveckling inom Norra Dals hushållningsgilles verksamhetsområde.

Den 7 maj klockan 19 00 är det årsmöte i Folkets Hus, Fengersfors. Ärenden enligt stadgarna,
information om utbyggnaden och kommunikationsoperatören Quadracom informerar om
tjänsteutbud för TV, bredband och telefoni.

Vi har lämnat in anmälan enligt miljöbalken för sjö- och landkabel.

Vi påbörjar nu arbetet med att skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare.
Föreningen har ingen möjlighet att betala ersättning till markägare och det är så det
fungerar för alla fiberföreningar. Detta är ett arbete som görs ideellt för att bygden skall
utvecklas och vi kan bo och arbeta i en modern miljö.

Glad Påsk
Styrelsen

PS.
Har Du frågor eller vill ha mer information, ring Bengt-Åke Löfgren 0532-233 13 eller någon
av de andra i styrelsen.
DS