Protokoll, styrelsemöte, Fröskog Ek. Fiberförening, #46

Möte: 46
Plats: hos GD, humletorp.
Protokollskribent: GD.
Ämne:
Datum: 14-04-27
Närvarande: Bengt-Åke Löfgren (BÅL) – Bengt Eriksson (BE) – Gustav Dahlstrand (GD) – Lisette Edvardsson (LE).
Nästa möte: Sön 4/5-2014, kl 19.00 hos BÅL.
Kopia: Styrelse FFEF – ADM grupp – Finansgrupp – Valberedning – hemsida

1. Medlemsläget: 164 medlemmar, varav tätort 32, landsbygd 132.

2. Kassarapport 493 660kr.

3. Anslutningsavtal, 113st avklarade. Lista med kvarvarande avtal gicks igenom och korrigerades, ny version på Onedrive. Mycket positiv utveckling.

4. LE redovisade läget på medlemsvärvning. Läget avvaktande.
Fröskog kyrka skall kontaktas angående medlemskap (LE).

5. Inkommande anbud på entreprenad skall öppnas efter 30/4, Berörda personer kallas. Vi ser fram emot anbuden.

6. Redovisning av läget från arbetsgrupper, beslutslogg gicks igenom.

7. Markupplåtelseavtal, mallar diskuterades. Ett enkelt avtal förespråkades. BE ska ta fram ett färdigt avtal till nästa styrelsemöte. Lista med markägare skall påbörjas.

8. Kallelse till årsstämma har skickats ut. Årsberättelse ska tas fram till årsstämma (BÅL). Valberedning arbetar fram förslag till kommande styrelse.

9. Vår/sommarfest ska tas upp på årsstämma.

10. Hemsida, nytt webbhotell har införskaffats (Binero). Hemsida och domännamn skall flyttas dit (GD & Bjarne Gårdebratt).

11. BÅL redovisade från fiberföreningsmöte med Åmåls kommun.

12. Varselvästar med ryggtryck är beställda, väntar på leverans (GD).

13. Nästa styrelsemöte: 4 maj, 19:00 hos BÅL.

14. Övrig fråga: Dagens fikabröd uppskattades och styrelsen hoppas på att dagens standard hålls vid samma nivå framöver.

Humletorp, 2014-04-27.

Vid pennan, Gustav Dahlstrand.