Nyhetsbrev Juni 2014

Nu startar vi utbyggnaden av fibernätet, vilket är den största investering i infrastruktur som gjorts på många år i Fröskog.

Under vecka 26 kommer vi att upphandla totalentreprenör för nätutbyggnaden. När entreprenören är upphandlad, kommer vi att kalla till ett informationsmöte, där entreprenören får presentera hur arbetet kommer att bedrivas. Det är viktigt att alla som har möjlighet deltar, för att få information om husinstallation och grävning på egen tomt.

I samband med utbyggnaden av föreningsnätet kommer även utbyggnaden av kommunens stamfibernät att utföras.

Nästa steg är att upphandla en kommunikationsoperatör, som skall driva nätet och förse oss med Tv, bredband och telefoni. När vi fått in anbud kommer vi att kalla till ett möte, där vi kan diskutera vad vi skall välja.

För att hålla ner kostnaderna har vi beslutat att lägga sjökabel i egen regi. Vi behöver hjälp av frivilliga främst dykare och folk som har lämpliga båtar.

Tillstånd enligt miljöbalken för läggning sjö- och landkabel är beviljat.

Arbetet med att teckna markupplåtelseavtal med berörda markägare pågår. Det är viktigt att det går snabbt och smidigt. Vi hoppas och tror att alla ställer upp på detta.

Vi har tecknat 125 anslutningsavtal. Det finns fortfarande möjlighet att teckna avtal, men det brådskar, för när entreprenören har påbörjat arbetet kan det bli högre kostnad.

Mycket arbete återstår men med gemensamma krafter och engagemang klarar vi det.

Om du önskar läsa protokollen från årsstämman 2014 finns dessa på vår hemsida:
https://www.froskogfiber.se/2014/06/27/protokoll-arsstamma-2014-froskog-ek-fiberforening-48/

Trevlig sommar
Styrelsen

PS
Har Du frågor eller vill ha mer information, ring Bengt-Åke Löfgren 0532-233 13 eller någon
av de andra i styrelsen.
DS