Firande av grävstart!

Vi vill välkomna samtliga medlemmar och utomstående till firande av grävstart!
Utbyggnaden av ett bredbandsnät i Fröskog och dess landsbygd sätter nu fart på allvar.

Gäster

Kommunalråd Michael Karlsson
Kommunrepresentanter
Totalentrepenör NSI
Pressen


Vi bjuder på grillat och fika!


Tisdagen den 5e Augusti kl. 18:00 vid gästhamnen i Fröskog (bryggan).

Varmt välkomna hälsar
Styrelsen med arbetsgrupper
Fröskog Fiber Ekonomiska Förening