Första leverans av material!

image

En första leverans av material har ankommit till föreningen. Nu ska det bara ner i backen!