När kommer Fibern till Fengersfors?

Intresset för anslutningar i Fengersfors har än så länge varit svalt. Vi har idag 35 fastigheter i Fengersfors tätort som medlemmar.
Detta är tyvärr alldeles för få för att det ska bli ekonomiskt hållbart att bygga i Fengersfors.
Vi skulle behöva minst det dubbla och helst ett gäng till för att det inte skall bli för dyrt för er som ansluter.

Många har sedan grävstarten hört av sig och undrat varför dom blir exkluderade från byggnationen.
Anledningen är dels för svalt intresse och att bidrag ej kan gå ut för byggnation i en tätort, vilket Fengersfors räknas som.
En byggnation utan bidrag är dock möjlig med tillräckligt många fastigheter som ansluter.

Vi som nu jobbar i föreningen lägger ner många timmar i veckan ideellt för att byggnationen på landsbygden ska flyta på bra och hålla kostnaderna nere.

Hur får vi Fiber i Fengersfors?

För att kunna värva fler medlemmar i Fengersfors och för att det ska bli möjligt med en byggnation skulle vi behöva en grupp fengersforsare för detta.
Är du intresserad av att vara med och göra det möjligt för en fiber utbyggnad i Fengersfors.
Hör gärna av dig till oss i styrelsen, via telefon, e-mail, facebook m,m.
Så sätter vi gärna ihop en grupp och stöttar denna så mycket vi kan för att detta ska bli möjligt.

M.V.H. Styrelsen
Fröskog Fiber