Byggnytt v33 – 34

Under vecka 33 färdigställdes etappen Amnerud ,Långerud. Det har gått mycket bra med
duktiga ”grävare” från NSI och med engagerade områdesrepresentanter.
På måndag den 16/8 flyttas maskinerna till Strömmen, slussen mellan Ärran och Ånimmen,
där bygger vi mot Sandbol. Sedan är planen att vi skall starta i Kingebol – Galmen och bygga
mot Sandbol.

Röjningsarbeten kommer under helgen att utföras vid Vallsjöområdet.

Det kan senare bli aktuellt att sätta in ytterligare ett grävlag och det gäller att vi då hinner
med att utföra röjningsarbeten mm så att ”grävarna” kommer fram. Det är viktigt att
frivilliga ställer upp och arbetar med förberedelsearbeten så arbetet kan löpa friktionsfritt.
Det gäller även att hinna med grävning på egen tomt innan grävgänget kommer.

Hälsningar
Ordföranden