Nyhetsbrev Augusti 2014

Utbyggnaden av fibernätet pågår och den första deletappen, Amnerud, Långerud är klar.
Nästa deletapp är Strömmen, Sandbol. Där startar vi måndag vecka 34. Därefter är planen
att vi skall börja i Galmen, Kingebol och bygga mot Sandbol. NSI, vår totalentreprenör,
kommer att sätta in ytterligare ett grävlag och då gäller det för oss att hinna med alla
förberedelsearbeten som röjning, markavtal och genomgång med markägare. Här vilar ett
tungt ansvar på områdesrepresentanterna och det är viktigt att alla hjälper till och stöttar
dessa.

Tecknande av markupplåtelseavtal pågår och en stor del är klara och undertecknade. Vi har
inte haft några problem, utan alla har ställt upp på att upplåta marken utan ersättning. Detta
är viktigt, då föreningen inte har möjlighet att finansiera en ersättning. Det har- och kommer
att läggas ner otroligt mycket arbete av föreningsmedlemmarna och allt arbete är ideellt och
ingen ersättning utgår.

Antalet anslutningsavtal är nu uppe i 143 st. och vi vet att några till är på gång. Vårt mål var
135 st. och vårt nya mål är 150 st. vilket verkar fullt möjligt. Vi arbetar också med några
anslutningar för företag och organisationer, sådana anslutningar brukar benämnas
”svartfiber”. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta fastigheter på de ställen där vi inte
har börjat gräva men det är bråttom.

Läggning av sjökabel, som vi skall göra själva, kommer att påbörjas om c:a 2-3 veckor och det
är Leif Aronsson som är samordnare för detta. Här krävs det många frivilliga, Anmäl Er på
hemsidan och detta gäller även andra arbetsuppgifter. Ni, som inte har möjlighet att ställa
upp med två dagars arbete enligt anslutningsavtalet, kan betala in 2 000 kr på föreningens
bankgirokonto och ange fastighet samt ”friköp”.

Mycket arbete återstår men vi är på god väg och med gemensamma krafter och
engagemang klarar vi det.

Vi får många frågor om utbyggnad av Fengersfors tätort och varför vi inte bygger där. Vi har i
tätorten endast 38 fastigheter som medlemmar och det går inte att starta en utbyggnad på
det underlaget då anslutningskostnaden blir för hög. I den pågående etappen förbereder vi
för en utbyggnad i Fengersfors. För att komma igång med utbyggnaden i tätorten krävs det
att det bildas en grupp som arbetar aktivt med information och värvning. Kontakta någon i
styrelsen så hjälper vi till.

Hälsningar
Ordföranden
PS
Du glömmer väl inte bort nästa delbetalning, 5 000 kronor, den 1/9-14.
DS